hits

april 2014

Planlegg en annen dag

"Det finnes et sted der de med foreldet selvfølgelighet stenger dørene hele dagen fordi det skal drikkes kaffe og prates, eller planlegge som de kaller det. 

Det er barnehageneForeldre som er i fullt arbeid og som baserer sitt arbeid på at barnet er ivaretatt, blir latt i stikken.

Mor eller far må være hjemme, kanskje etter heftige diskusjoner om hvem som mister den viktigste arbeidsdagen. Arbeidsgivere må utsette oppdrag eller omrokkere på staben. Møteplaner må endres, gruppearbeid blir avbrutt.

Det er uhørt, det er gammeldags, og det er milelangt fra det servicesamfunnet vi andre lever i.

Innlegget kan leses i Moss- avis.

Jeg vet nesten ikke hvordan man skal respondere på noe slikt. For meg viser dette bare at det fortsatt ikke er synlig nok hva barnehagen inneholder og hvilket samfunnsmandat den har. Planleggingsdagene i barnehagen er vi helt avhengige av å ha. Jeg ser noen mener at vi fint kan gjøre dette på andre måter. Vi kan for eksempel jobbe overtid eller planlegge i løpet av ute-tiden eller noe.

Ok. La oss si at vi jobber overtid. I mitt tilfelle vil det si at 20 ansatte da skal jobbe 30 timer overtid istedenfor å ha de 4 planleggingsdagene i året. 

Det vil utgjøre en kostnad på rundt 180 000 kr.

Det vil i praksis si at vi bruker et beløp som kunne gått til 80 dager med vikar på å jobbe overtid. 

Jeg vet ikke om foreldre ville vært særlig fornøyd med det heller? 

Og det går vel an for foreldre å planlegge også?  Datoene for årets planleggingsdager kommer over et halvt år i forveien, noe som vil si at man fint kan gjøre egen arbeidsgiver oppmerksom på at man har behov for avspasering eller feriedag denne dagen. Mange går også sammen i nabolaget, og passer andres barn. Fire stykker kan altså bli enige om å ta seg fri en dag hver, og passe de andres barn den ene dagen. Det burde være overkommelig. I barnehagen har vi minst 6 barn pr. voksen hver dag.

 At arbeidsgiver blir nødt til å "omrokkere på staben og utsette gruppearbeid,"  fordi foreldre må være hjemme på planleggingsdagen er et ikke-problem i mitt hode. Hvis arbeidsgiver vet om dette på forhånd, altså nesten et halvt år i forveien, så tror jeg man klarer å planlegge dette. 

Er ikke planleggingsdagene ekstra dager sammen med barnet, hvor man kan tilbringe tid sammen?

Vi trenger tid til å planlegge, og det vet heldigvis politikerne. Men hvis noen har en bedre løsning enn å stenge dørene fire dager i året, så er jeg åpen for å høre altså.

Så lenge det ikke går ut over de viktigste; barna .

Fører planleggingsdagene virkelig til så store problemer og heftige diskusjoner om hvem av foreldrene som mister den viktigste arbeidsdagen?

Håper ikke det.

-Eivor

Følg bloggen på facebook her.