hits

mars 2016

Er dette framtidens barnehage?

Alle som jobber i barnehage vet hva hovedproblemet der er; det er alt for få voksne!

Det eneste loven sier om antall voksne og hvem disse voksne skal være, er at det skal være 1 pedagogisk leder på 18 barn over tre år, og 1 pedagogisk leder på 9 barn under tre år. Den pedagogiske lederen skal være utdannet barnehagelærer. Ellers kan man bemanne barnehagen akkurat som man vil, så lenge en eller annen (ofte den med økonomiansvar) sier det er "tilstrekkelig bemanning."


Dette har stått uendret i lovverket i over 40 år!

Og barna får ikke lov til å være tre år lenger, det er toåringene som passer inn i budsjettet som treåringer i dag- siden de er inne i sitt tredje leveår. Og en treåring er billigere i budsjettet enn en toåring, derfor synes noen det er lurt å presse barna inn i "treårskategori" så tidlig som mulig.

I løpet av disse førti årene har det blitt lagt fram melding etter melding fra ulike politikere om hva og hvordan barnehagen og dens innhold bør eller skal være. Den siste ble lagt frem i dag, av kunnskapøsminister T. Røe Isaksen. 

Stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag inneholder ordet kvalitet over 100 ganger, og ordet relasjon kun 7 ganger. Ordet kvalitet  slenges ut gang på gang uten at det noe sted gjøres rede for hva begrepet innebærer. Det foreligger pr. i dag ingen nasjonal eller profesjonsetisk felles forståelse av innhold i begrepet "kvalitet i barnehage."

Alle som jobber i barnehage vet- eller bør vite- at relasjonsarbeid og tilknytning er helt avgjørende i arbeid med barn i barnehage. Og,det viktigste: relasjoner og tilknytning foregår der mennesker- barn og voksne- møtes. Å snakke om kvalitet uten å legge til rette for flere gode relasjoner, er meningsløst.   

Regjeringen vil ha mer læring, mer fokus på språk, mer systematisk arbeid, tettere oppfølging av barns trivsel, bedre foreldresamarbeid, høyere krav til barns utbytte av bhg, mer dokumentasjon og mer realfag i barnehage. Det er kanskje det de mener er kvalitet i barnehagen?  Mange honnørord og flotte formuleringer om hvordan framtidens barnehage bør se ut, og hvordan dagens bør endres.

Hvem har de tenkt til at skal stå for alt dette?

Ikke et ord om mer penger til personale i barnehagen eller lovfestet norm for bemanning. Ingenting om å øke andelen pedagoger, få tilbake kjøkkenassistent eller tospråklige pedagoger. Heller ikke behov for et minutt mer med planleggingstid i følge denne Stortingsmeldingen. Ingenting om at at det er alt for mange barn på alt for få voksne i alt for mange barnehager. Ettåringer klarer ikke å si i fra om dette selv, men barnehagelærere har gjort det i lang tid.

Nei, nok en gang er det bare en haug med papir som sier ingenting annet enn at: Vi trenger ikke flere pedagoger eller høyere voksentettehet i barnehagen- det er de som jobber der som må bli bedre!  

Dette går rett og slett ikke særlig mye lenger, Røe Isaksen. La profesjonen selv få komme til bords snart, det kan hende de vet bedre enn et kontor fullt av byråkrater som aldri har skiftet en bleie samtidig som man forsøker å observere en treårings språkutvikling og planlegge samlingsstunden som skulle ha vært for 10 min. siden. 

- Eivor 

Følg min private side her