hits

mars 2015

Oslobarnehagen bryter loven

Vi går rett på sak; De ansatte i Oslobarnehagen ble i forrige uke pålagt å kartlegge språket til alle treåringer, samt dokumentere hvilke foreldre som sier nei til kartlegging. Først heter det at det er obligatorisk, men senere i brevet åpnes det for at man som forelder kan si nei (mot at det dokumenteres).

( utdrag fra brev sendt til alle bydelen fra byrådsavdeling for kunnskap og utdanning 11.03.2013)

Verktøyet som skal brukes heter TRAS, og det består av et skjema hvor den voksne skal fargelegge hva barnet mestrer/ ikke mestrer. Nærmere 400 000 leste det første innlegget jeg skrev om dette.

I debatten som fulgte i etterkant gikk kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen ut og sa at vi ikke skal kartlegge alle barn. Han har flere ganger sagt at ansatte i barnehagen ikke kan bli pålagt en slik praksis.  Dette gjentok han nå i vinter i debatt med Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Likevel har regjeringen nå kommet med et forslag til endringer i barnehageloven som åpner for en slik praksis. 

Fra flere hold ble det i januar 2015 fortalt om at de ansatte i Oslobarnehagen ble bedt om å sette i gang med kartleggingen i påvente av endringene i loven. Anniken Hauglie, skole- og barnehagebyråd i Oslo har foreløpig ikke uttalt seg om dette.Å sette i gang med en praksisendring i påvente av at en lov skal endres, er ikke lovlig. 

Eksisterende lovverk og retningslinjer åpner ikke for at man kan pålegge ansatte i barnehagen å bruke ett enkelt verktøy i arbeidet med å observere, vurdere og dokumentere barns lek, læring og utvikling. Eier av barnehagen kan heller ikke pålegge de ansatte å kartlegge alle barn.

Dette valgte flertallet i Oslo bystyre å overse, og vedtok følgende: 

Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i forbindelse med 3- årskontroll på helsestasjonen eller i barnehagen.

I brevet som ble sendt ut fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning forrige uke, kommer det tydelig frem at det er barnehagen som skal stå for hoveddelen av kartleggingen. Det som også er litt interessant, er at det virker som om dette er en praksis som har eksistert lenge. 

For ordens skyld:

Å kartlegge alle barn er ikke eksisterende praksis, hverken i Oslo eller nasjonalt.

Å kartlegge alle barn med det ene verktøyet som vi nå blir pålagt å bruke, har aldri vært eksisterende praksis i Oslo.

Å dokumentere hvilke foreldre som ikke vil at barnet sitt skal kartlegges med TRAS, har aldri vært foreslått eller pålagt tidligere.

Kort oppsummert, så skal alle som går i barnehagen kartlegges med TRAS, og resten av barna skal vi gjøre vårt beste for å få tak i så vi kan kartlegge dem. 

Oslobarnehagen har som visjon å være landets beste barnehage, er den det?  Det jobbes også hardt for å tiltrekke seg flere gode barnehagelærere, og å ha fornøyde foreldre.

Skal man nærme seg noe av dette, er det vel på tide å rydde opp? 

 

- Eivor, barnehagelærer.

Følg bloggen min her