hits

50% barnehagelærere er ingen god ide

Debatten rundt barnehagens innhold og muligheten de ansatte har til å oppfylle sammfunnsmandatet sitt, har pågått i lang tid. Bemanning har alltid vært en del av debatten.

 Barnehageloven er endret på mange områder de 41 årene den har eksistert, men et punkt som aldri er rørt ved, er loven om bemanning. Pr i dag kan du drive barnehage med 3 barnehagelærere og 56 barn, og fortsatt være innenfor loven. En slik barnehage vil i tillegg kunne skryte av å ha 100% barnehagelærere.

Jeg antar mange allerede nå ser hvor jeg vil; Prosentregning er ikke særlig egnet til å si noe om bemanning i barnehager. 

For tre år siden holdt jeg kurs for noen som frustrert kunne fortelle at de jobbet i en barnehage hvor "eier skryter av at vi har 50% barnehagelærere, men vi har jo mistet assistenter og fagarbeidere!" Og jeg har selv vært x antall dager på jobb hvor vi har vært 50% barnehagelærere. Det er de dagene hvor det har vært høyt sykefravær. 

Det er nemlig lett å få flotte tall på papiret. Hva er det letteste måten å få 50% barnehagelærere på i en avdeling med 15 småbarn, 2 barnehagelærer og 3 fagarbeidere/assistenter?   Å kvitte seg med en fagarbeider/assistent. 

Det er politisk vilje til å gjøre noe med bemanningen i barnehager om dagen, men hva blir vi stående igjen med?

Her må ansatte og foreldre følge nøye med. Skal man ha 50% barnehagelærere, så er den øvrige bemanningen like interessant. Spørsmålet er jo; 50% av hva da? Det samme gjelder når du søker jobb eller barnehageplass til barnet ditt. Eiere vil selvfølgelig fremstille barnehagen sin på best mulig måte, og det ser jo unektelig flottere ut med "vi har 50% barnehagelærere i motsetning til kommunens 37% barnehagelærer"  enn  "vi har 8 barn pr.ansatt i motsetning til kommunens 6 barn pr. ansatt." 

Loven om bemanning i barnehager er absolutt klar for å endres, men da må all bemanning lovfestes- ikke pakkes inn i glanspapir med prosentregning. 

Eller er det "gammeldags å tro at bemanning henger sammen med kvalitet i barnehagen," slik tidligere byråd Torger Ødegaard uttalte?

- Eivor 

Bloggen min kan du følge her 

 

Én kommentar

Dette har jeg lurt veldig på! Det er veldig mange måter å skryte på seg utrolig mye, men folk følger ikke med særlig godt. En barnehage som er åpen hele året, barnehager som åpner en time tidligere og stenger en time senere - men med samme bemanning som andre barnehager. Jammen kjekt for foreldre skal tidlig på jobb, men hvem betaler egentlig prisen? - Barna som stort sett aldri har samtlige ansatte på avdelingen sammen med dem.

Skriv en ny kommentar