hits

Er dette framtidens barnehage?

Alle som jobber i barnehage vet hva hovedproblemet der er; det er alt for få voksne!

Det eneste loven sier om antall voksne og hvem disse voksne skal være, er at det skal være 1 pedagogisk leder på 18 barn over tre år, og 1 pedagogisk leder på 9 barn under tre år. Den pedagogiske lederen skal være utdannet barnehagelærer. Ellers kan man bemanne barnehagen akkurat som man vil, så lenge en eller annen (ofte den med økonomiansvar) sier det er "tilstrekkelig bemanning."


Dette har stått uendret i lovverket i over 40 år!

Og barna får ikke lov til å være tre år lenger, det er toåringene som passer inn i budsjettet som treåringer i dag- siden de er inne i sitt tredje leveår. Og en treåring er billigere i budsjettet enn en toåring, derfor synes noen det er lurt å presse barna inn i "treårskategori" så tidlig som mulig.

I løpet av disse førti årene har det blitt lagt fram melding etter melding fra ulike politikere om hva og hvordan barnehagen og dens innhold bør eller skal være. Den siste ble lagt frem i dag, av kunnskapøsminister T. Røe Isaksen. 

Stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag inneholder ordet kvalitet over 100 ganger, og ordet relasjon kun 7 ganger. Ordet kvalitet  slenges ut gang på gang uten at det noe sted gjøres rede for hva begrepet innebærer. Det foreligger pr. i dag ingen nasjonal eller profesjonsetisk felles forståelse av innhold i begrepet "kvalitet i barnehage."

Alle som jobber i barnehage vet- eller bør vite- at relasjonsarbeid og tilknytning er helt avgjørende i arbeid med barn i barnehage. Og,det viktigste: relasjoner og tilknytning foregår der mennesker- barn og voksne- møtes. Å snakke om kvalitet uten å legge til rette for flere gode relasjoner, er meningsløst.   

Regjeringen vil ha mer læring, mer fokus på språk, mer systematisk arbeid, tettere oppfølging av barns trivsel, bedre foreldresamarbeid, høyere krav til barns utbytte av bhg, mer dokumentasjon og mer realfag i barnehage. Det er kanskje det de mener er kvalitet i barnehagen?  Mange honnørord og flotte formuleringer om hvordan framtidens barnehage bør se ut, og hvordan dagens bør endres.

Hvem har de tenkt til at skal stå for alt dette?

Ikke et ord om mer penger til personale i barnehagen eller lovfestet norm for bemanning. Ingenting om å øke andelen pedagoger, få tilbake kjøkkenassistent eller tospråklige pedagoger. Heller ikke behov for et minutt mer med planleggingstid i følge denne Stortingsmeldingen. Ingenting om at at det er alt for mange barn på alt for få voksne i alt for mange barnehager. Ettåringer klarer ikke å si i fra om dette selv, men barnehagelærere har gjort det i lang tid.

Nei, nok en gang er det bare en haug med papir som sier ingenting annet enn at: Vi trenger ikke flere pedagoger eller høyere voksentettehet i barnehagen- det er de som jobber der som må bli bedre!  

Dette går rett og slett ikke særlig mye lenger, Røe Isaksen. La profesjonen selv få komme til bords snart, det kan hende de vet bedre enn et kontor fullt av byråkrater som aldri har skiftet en bleie samtidig som man forsøker å observere en treårings språkutvikling og planlegge samlingsstunden som skulle ha vært for 10 min. siden. 

- Eivor 

Følg min private side her

 

31 kommentarer

Dette har og er gått i en tragisk retning. Kvalitet og kvantitet.. politekere lover for mye altså

Birgitte: Helt meningsløst å snakke om kvalitet samtidig som det kun stilles krav til dem som allerede er på jobb i barnehagen.

jeg sikter til kombinasjonen i dette.. krav, for få ansatte osv. det blir ikke god bhg av dette.

Birgitte: Nei. Og jeg er særlig bekymret for de minste barna, de som ikke er like verbale og kan fortelle hjemme.

Marianne Johnsen Ryen

Marianne Johnsen Ryen

Din stemme er viktig, Eivor. Men vi må altså være flere som melder oss på nå. Ikke vet jeg hva som ligger til grunn for at politikere insisterer på det "skolske" blikket på barnehagen, men nå må vi heve stemmen. Voksne, voksne, voksne, det er jo her kjernen ligger. Nærhet til hvert enkelt barn, det skaper den virkelig gode barnehagen.

Da kan vi snakke om kvalitet.

Anne Growen Støvne

Anne Growen Støvne

Det triste er ( blant annet) at politikere og byråkrater visstnok mener at både barn og pedagoger best kan defineres og forklares på et Exel-ark. Så kloke stemmer som din, Solveig Østrem's og flere bare ikke blir hørt. Imens sniker kartleggings-spøkelset seg inn overalt og påberoper seg sannheten. Så gjøres vi til "regnskapspliktige" uten integritet og faglig tyngde. Vi må skrive og belyse mer; vi som jobber i barnehagene!

Godt formulert igjen! Og som flere sier her, nå må vi sammen rope enda høyere. Det er rett og slett snakk om barndommen skal ha en fremtid eller ikke. Vi gleder oss til livlige diskusjoner på steinerbarnehagenes årsmøte i april!

Jeg er midt i tilvenning i barnehagen og tenker det samme. Jeg har tilbringt mye tid der de siste ukene med min datter og ser det er tydelig behov for flere voksene på den lille avdeligen. For å si det slik, jeg har hendene fulle med lek, hjelp og kos på de minste.

En annen ting jeg også har reagert på er det tette programmet som føres nå. Når jeg møtte opp i barnehagen klokken 9 var de allerede i gang med å dele opp i en ute gruppe og en male gruppe og mange satt å malte. dette var barn på 1 til 2,5 år som skal male på det og det tidspuntket. Så klokken 9/10.30 skulle de male. 11 er det mat og 11.30 er det lur. Hvor blir det av tiden til frilek og egenutvikling? De i barnehagen gjør en super jobb og elsker barnehagen til ungene mine, men jeg syns spesielt de minste har et for tett program. Å male er gøy, men når det skal gjøres akkurat da og de er for få voksene til at alle kan male samtidig, da blir det kjedelig. Mange av de små blir sittende å vente lenge på sin tur til å male i noen minutter. Disse ungene var tross alt for unge til å male selv. Så hva er vitsen?

Når eldstemann var 6mnd flyttet vi fra Østlandet til Nordland. Vi var heldige. Sønnen vår havnet i studentbarnehage med høy voksen- og pedagogtetthet. Nå når vi er på vei tilbake har vi brukt lang tid på å finne ut hvor det er trygt å ha barna.

Jeg sier trygt fordi det for meg handler om sikkerhet. Har jobbet i barnehage som vikar og det hendte vi bare var to vikarer på en avdeling med 9 små barn. Prosedyre for å evakuere 9 små barn med bare to voksne om brannalarmen går? Eller ved oppkast?

I perioder med ekstra mye ting på gang fikk mine barn en ekstra voksen på avdelingen. 4 voksne på 9 små altså. Det er forskjellen på offentlig å privat barnehage. Der offentlige barnehager må tilpasse seg budsjett, så sender private regningen for hva det faktisk koster å ta vare på barn til det offentlige.

Vi trenger barnehager og vi trenger flere voksne på jobb i dem. Jeg deler innlegget på facebook. Fortsett med ditt briljante arbeid Eivor, det er bra ungene ihvertfall har deg!

Vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg leser den nye stortingsmeldingen jeg! Hei og velkommen etter tenker nå jeg- hva er det de tror vi holder på med i barnehagen egentlig?! Skulle ønsker de så akkurat det du skriver, kvalitet krever mennesker. Relasjoner krever hender. Blir rett og slett skuffet når dette er det de har klart å komme frem til. Vi som jobber med barn vet jo dette veldig godt, men vi trenger flere hender, fang og tid til å være tilstede.

Anders Kittelsaa

Anders Kittelsaa

Du har tatt det på kornet. Lurer på hvordan Røe Isaksen hadde greid seg en dag i barnehagen.takk for at du tar opp dette.

I barnehagen der vår lille går, er det 4 voksne på 15 stk ett- og toåringer. FEMTEN! De minste barna er bare 8 mnd gamle, kan hverken krabbe eller gå.

De er forsåvidt sjelden alle fire voksne tilstede heller.

Sikkerhet er viktigere enn alt faglig og pedagogisk arbeid i barnehagen. Det er totalt uinteressant for meg om barnet mitt lærer realfag eller spiser fisk, så lenge voksentettheten og tryggheten ikke er ivaretatt. Jeg ønsker at barnet mitt har et fang å sitte på, en hånd å leie, en å dele samtaler med. Og en som trygt kan bære henne ut om det brenner.

Jeg skulle ønske det fantes regler for hvor mange voksne som skal være TILSTEDE per barn.

Takk for et godt innlegg! Det er så viktig det du legger frem. Politikere maser om kvalitet og kompetanse, men hvordan skal vi øke kvaliteten når det er så få kompetente voksne per barn? Jeg tror at den enkelte voksne i barnehagen ikke klarer å følge opp alle barna når det er så mange barn per voksne... May Britt Drugli forteller jo at de ansatte i barnehagen ikke har kapasitet til å følge med på alle barna når antallet overstiger 3/4 barn per voksen...

Jeg er ferdig utdannet til våren, men jeg er langt i fra sikret fast jobb. Jeg synes det er fryktelig trist å ikke kunne bli ansatt som barnehagelærer når behovet er så stort som det er...

Er barnehagelærer selv og flyttet meg vekk fra yrket nettopp på grunn av dette du skriver. En ting jeg tenker er at veldig mange snakket om en slik endring, men jeg ser det år etter år. Tanken som har slått meg er hvorfor ingen går ut i streik om nettopp dette? Og da tenker ikke jeg etter arbeidstid eller helger, men i selve arbeidstiden. Slik vil det få ringvirkning til alle deler av samfunnet. Det vil sette regjeringen for press osv. For 200 år siden da vi fikk grunnloven var det nettopp fordi folket gikk mot de rike i samfunnet, mens i dag tør ikke folk dette. Underskriftkampanjer funker ikke. Folket må stå opp å streike mener jeg og virkelig gjøre opprør. Byråkratene snakker og handler lite fordi dem vet at folke gjør ikke noe så lenge de har "stemmerett"! Folk er rett og slett redde for å ikke få penger siden vi har alle regninger å betale. Tenker vi på våre barn så må vi være villige til å ofre for å gi våre barn den tryggheten til trenger og den rettigheten dem har som individer!

Jeg er så enig med deg Eivor. Takk for at du står på for barna våre. Vi må ha på plass en bemanningslov. Det virker bare demotiverende å begynne i motsatt ende, sånn som det blir gjort nå. Det er en tilnærmet umulig oppgave å oppfylle alle krav og forventninger som legges fram, og at det skal oppfylles av stadig færre ansatte. Som daglig leder syns jeg det er utrolig provoserende at vi blir presset til å måtte ta inn flere barn enn jeg syns er greit, for å få hjulene til å gå rundt. I frustrasjon skrev jeg dette for ca halvannet år siden, og det ble publisert i Dagsavisen, Moss Avis og av Barnehageforum.

Grunnleggende fakta om barnehagens organisering

-ABC opplæring for politikere og andre personer

som tar beslutninger innenfor områder de burde vite hva de tar beslutninger på

Barnehagens bemanning og vaktsystem

Grunnbemanning, eller antall personer ansatt på en avdeling / base, betyr ikke at de samme folkene jobber fra kl. 06.30 på morgenen til kl. 17.00 på ettermiddagen. De ansatte går i det vi kaller et vaktsystem, der ingen jobber lengre enn 7 timer og 30 minutter. For å fylle ut et vaktsystem, der åpningstiden er på for eksempel 10 timer og 30 minutter, vil en observant leser oppdage at det er en mismatch mellom arbeidstid og åpningstid. Forenklet sett kan vi si at mellom kl. 06.30 ? 09.30 og mellom kl. 14.00 ? 17.00 går personalet underbemannet. Oj, summert opp var visst det nesten halve dagen det. Og da burde jeg nesten ikke nevne at de ansatte faktisk ofte kan være alene med ei barnegruppe både på morgenen og på ettermiddagen.

Nå unngikk jeg med vilje (for å fremstille det enklest mulig) å fortelle om pedagogenes arbeidstid, om alle typer tilsyn som er lovpålagt og at alle avdelingsmøter, ansvarsgruppemøter, nettverksmøter, medbestemmelsesmøter, ledermøter, assistentmøter, medarbeidersamtaler og foreldresamtaler helst skal foregå i kjernetida (mellom kl. 09.30 ? 14.00 da flest mulig er på jobb). Regner med at alle har forståelse for at det er fort gjort å glemme at det er barn som skal passes oppi alt som skal gjøres. I hvert fall virker det som at de som tar beslutninger ikke er klar over at vi snakker om små barn som ikke kan ta vare på seg selv.

Et spørsmål til deg kjære politiker: Har du prøvd å passe 7 ett ? åringer og 4 to ? åringer alene i en halvtime eller time noen gang, eller 18 tre ? fem åringer en hel dag alene? Det har jeg, men jeg tviler på at så mange politikere har gjort det. Det anbefales heller ikke, ikke for noen parter. Men, bruk for all del så lite penger dere bare klarer på barnehagesektoren, sånn at kommunen blir drevet effektivt på papiret. Det kommer tilsynelatende til å gå helt greit ei stund, helt til den dagen det skjer en alvorlig ulykke på grunn av underbanning og vikarstopp. Da blir det dårlig med nattesøvn vil jeg tro.

Halvor Teigen

Halvor Teigen

Dessverre så kommer det aldri til å bli annerledes i barnehager heller,fordi det er nok pengene som bestemmer hvor mange voksne man har råd til å ha der.Og jo høyere lønningene blir,jo færre voksne har man råd til å ha...!

Eller "(...) det kan hende de vet bedre enn et kontor fullt av byråkrater som aldri har skiftet en bleie samtidig som man skal holde øye med den andre ettåringen, og syv toåringer som tells som treåringer." Fordi de syv tells som treåringer er det bare to ansatte på disse ni barna, som vil si at man er alene de to og en halv første og siste timene av dagene. Men det går fint - det er jo en til ansatt på huset - alene sammen med 14 tre - fem åringer... !

Camilla Hansen

Camilla Hansen

Kjære Eivor. Der setter du fingeren på problemet jeg går rundt å bekymrer meg over. Min lille gutt begynner i barnehagen i august,såvidt femten mnd,og han er så følsom for stimulering og andre små jevnaldrende. Jeg går jevnlig i åpen barnehage for å hjelpe han med å takle andre små. Det går bra,men bare fordi jeg er der og følger ham i følelsene hans å gir ham støtte. Jeg er så redd for at han vil drukne i en vanlig barnehage,og at gutten jeg henter på slutten av dagen er en stresset og usikker liten gutt.. du setter ord på hva jeg er redd for.. hva må skje for å få til en forandring? Klem

Renate Karlsen

Renate Karlsen

Ønsker at barna får gode relasjoner i barnehagen, slik at de føler seg trygge, ivaretatt og får vokse seg opp og frem i et godt miljø. Da må man sette inn flere utdannede menneskerog være villig til å sette det opp på budsjettene, ikke bare gå etter retningslinjer fra uvitende politikere. Kjemp, både ansatte og foreldre, for en bedre hverdag for barna, slik at de ikke blir sett og får en god hverdag.

Kim Siv. Ing.

Kim Siv. Ing.

Slik går det med representativt demokrati, Norge består ikke lenger av analfabeter og det har derfor utgått på dato. Det er på høy tide å skifte til direkte demokrati. I dag er det Norges partiet som har høyest oppslutning for det. Bruk hue, ikke gi fra deg din stemme til noen som ikke gidder å ivareta den!

jeg trur vi må konsentrer oss mer om høflighet og respekt i bhg for det er en mangelvare i dag ..

FY FADER for et bra innlegg! Helt enig. Er alt for lite voksne i barnehager, og dette går ikke utover noen andre enn ALLE sammen. De voksne sliter seg ut for å gjøre så god jobb som mulig og passe på alle barna. Er så enig i alt du skirver her at jeg får lyst å spasere opp til Røe Isaksen og fortelle at nå skal han få jobbe en uke i barnehage og fortelle hva som trengs. Da er jeg ganske sikker på at han skifter mening. Hvis ikke må han kanskje på en legesjekk.

FÅ VOKSENTETTHETEN OPP!

Anne R. Olaisen

Anne R. Olaisen

La profesjonen selv få komme til bords snart, det kan hende de vet bedre enn et kontor fullt av byråkrater som aldri har skiftet en bleie samtidig som man forsøker å observere en treårings språkutvikling og planlegge samlingsstunden som skulle ha vært for 10 min. siden.

Denne slutten din er morsom, men samtidig dypt alvorlig og riktig beskrevet.

Håvard Løberg

Håvard Løberg

Treåringstrikset, og lav personaltetthet. Mere kvalitetsarbeid, mases det om fra politikerne, de samme som trenerer utvikling og barnehagelærernes krav om mere planleggingstid,de samme politikerne er ganske fraværende når det gjelder kunnskap om hva barnehagene egentlig jobber med. Kanskje politikerne snart burde begynne å åpne øynene for det arbeidet som allerede drives i barnehagen, ikke på grunn av , men på tross av manglende interesse fra de samme bevilgende myndigheter som politikerne representerer.Jeg tro at barnehagepersonalets tanker om barnets beste snart vil få en knekk, da det virkelig er grenser for hvor langt en kan strekke seg, samtidig som bevilgende myndigheter går med skylapper. Jeg venter på det store barnehageopprøret, fra foreldre og tilsatte.

Kjenner jo igjen dette etter 12 år i bhg i Oslo alt skulle kuttes og det medfører mye mer sykmeldinger da det er for få voksne og kvaliteten er ikke det foreldre betaler for

Mette Dueskar

Mette Dueskar

Når man leser disse "interesante" stortingsmeldingene, blir man nesten sliten.. Skal vi "dytte" enda mer inn i de få timene vi er alle på jobb? Dvs i gjennomsnitt 3 timer i løpet av en dag. Det er kanskje ikke så rart det det fins mange som er førskolelærere/barnehagelærere og fagarbeidere som slutter og jobber med noe helt annet i dag. ...

Dine ord er mine ord. Du skriver det jeg har tenkt og følt alle mine «pedagogiske år»

Barn trenger lek! Lære gjør de i over et tiår frem i tid! Bare tull at barn skal læres til å bli verdensmesterer før skolen!

fin blogg:) ta en titt innom min også :)

Dette hører ikke til dette innlegget men et innlegg du skrev for en stund tilbake om at du fikk D på avsluttende pedagogikk. Jeg må bare takke deg for at du delte det. Du er en stor inspirasjon og jeg har lest bloggen din fra første stund. I dag måtte jeg regne ut snittet mitt og jeg ble mildt sagt skuffet og oppgitt, jeg visste at jeg ikke hadde et strålende karaktersnitt men at det var under C gjorde meg litt nedstemt. Jeg er altså nødt til å få A på neste eksamen for å få C i snitt. Jeg satt å tenkte at kanskje jeg bare skulle droppe det, søke jobb på et sykehjem som vikar etter endt utdanning. Så leste jeg innlegget ditt og fant motivasjonen frem igjen. Alle praksisvurderingene mine er veldig gode og jeg har i tillegg til studiet arbeidet 50 % i butikk. Så hvorfor skal disse bokstavene ødelegge for meg og mine drømmer? Det skal de ikke, jeg får kanskje ikke jobb med det første men jeg skal jammen meg ikke slutte å søke. Det er mange på studiet mitt som har både A og B i snitt men som ikke evner å sette andres behov fremfor sine egne. Det er mange som går studiet fordi de bare vil ha en bachelograd og for å ha noe å gjøre på. Er disse de beste for barna i barnehagen? Jeg tror karakterene spiller en sentral rolle under utdanning, men det som er avgjørende for et godt bar ehagepersonalet er evnen til å møte barnet, være tilstede og evnen til å samarbeide med personalet, foreldre og ikke minst barnet.

Igjen, takk for at du deler. Takk for at du ga meg motivasjon når jeg gikk på en knekk.

Skriv en ny kommentar