hits

Landets beste barnehage

Oslobarnehagen- landets beste!  

- det er visjonen til landets største barnehageprosjekt; prosjekt Oslobarnehagen.

I dag kom budsjettforslaget for 2015, og det er foreslått rundt 100 millioner til barnehagene for å nærme seg visjonen om å være landets beste. Til sammenligning så er det budsjettert med 100 millioner til OL-etaten også.

Byrådet har følgende strategier for å øke kvaliteten på tilbudet:

- Forbedre kvalitetsstyringen av barnehage-sektoren

 -Utvikle felles anbefalinger og rutiner

- Øke kunnskapen om kvaliteten og innholdet i barnehagene

 -Øke de barnehageansattes kompetanse

Konkrete tiltak omfatter:

 -Innføre Oslostandard for tilsyn og godkjenning av barnehagene i alle bydeler

- Utdanne barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus

-Utvikle barnehageansattes kompetanse innen barns språkutvikling og arbeid med språk

- Norskopplæring for barnehageansatte

- Heve barnehagelederes kompetanse

- Bedre informasjon om barnehagetilbudet på Internett og økt medvirkning for foreldre og foresatte

 -Innføre et digitalt styringssystem for kvalitetsheving og tilsyn

- Bygge ut IKT infrastruktur i barnehagene

 -Rekruttere barnehagelærere til Oslos barnehager gjennom tiltak i Kunnskapsdepartementets GLØD-satsing og egne tiltak i Oslo

- Utvikle karriereveier og videreutdanning for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere

 -Tiltakspakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i barnehagene med størst utfordringer

 -Innføre veiledning og introduksjonskurs til alle nyansatte barnehagelærere og assistenter

- Legge til rette for at assistenter kan ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget gjennom utdanning i arbeidstiden

- Kartlegge barns språkutvikling og gjennomføre tiltak for barn som trenger ekstra språkhjelp

- Stille krav om at alle nyansatte og alle de som allerede er ansatt, har norskferdigheter tilsvarende norskprøve 3 eller høyere


Rundt 30 av de 100 millionene skal gå til å bygge ut IKT- infrastruktur i barnehagene.

Selv ønsker jeg meg å få tilbake en kokk/kjøkkenpersonale i hver barnehage, ha fast vikar fra første dag, og høyere lønn til alle som jobber i barnehagen for å gjøre yrket mer attraktivt.

 

Så, hva tenker vi om dette?

 

Ønsker kommentarer og tilbakemeldinger på hva både ansatte og foreldre helst ville brukt 100 millioner på i barnehagesektoren!


- Eivor

Følg bloggen her

 

13 kommentarer

Jeg ønsker meg vikar fra første dag! Eller kanskje også bedre bemanning? For da hadde jeg nemlig fått tid til å bruke den framtidige flotte IKT - infastrukturen. Jeg hadde også fått tid til å ta ut ubunden tid, for å gjennomføre de pliktige ansvarsoppgaver jeg som barnehagelærer har. Forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig for politikere idag å se at TID til å kunne utføre yrkesrollen sin med de praktiske og skriftlige oppgavene som hører med det, ikke lengre eksisterer i norske barnehager. Skaper man tid i kaoset, så mister man tid med barna, man får dårlig samvittighet og går hjem med en dårlig magefølelse. Som sikkert igjen kan være grunnen til at vi økonomisk må legge til rette for å utdanne så mange, da de fleste som allerede er utdannet, har gitt opp og forlatt yrket sitt. Ond sirkel gitt. Lurer på hvor det ender.

Jeg ønsker meg mest av alt vikar fra første dag, og gjerne en ekstra ansatt pr avdeling. DA hadde vi fått mye mer tid til hvert enkelt barn, slik at det er lettere å jobbe med bl.a. språket som politikerne vektlegger i Oslo - barnehagen. Vi skal gjøre så mye fint og flott på papiret, men nok bemanning er absolutt avgjørende for kvaliteten i barnehagen!

Mer tid til å bruke den kompetansen vi allerede har. Det hjelper lite med mere kunnskap om språk om vi ikke har tid til å bruke språket godt i hverdagssituasjonene med barn, og der hvor barn lærer aller mest; i det daglige samspillet. God nok bemanning, og flere faggrupper inn i barnehagen. Høyere lønn for å rekruttere. Et godt arbeidsmiljø og tid til å gjøre jobben godt nok for å ønske å beholde jobben i mange år. Videreutdanning er fint og flott, men grunnlaget for å ville være på jobb må komme på plass FØRST. Det er altfor mange utbrente barnehageansatte, og det går hardt ut over den kvaliteten barn og foreldre opplever.

Faste vikarer fra dag 1, høyere lønn, bedre voksentetthet og i magel på flere pedagoger gjerne andre yrkesgrupper som kan berike miljøet i bhg og samtidig frigjøre tid til pedagoger til å være mer med barna. Alt i fra kjøkkenpersonal, fysioterapeuter, kunstnere, personer som kan ta seg av administrative oppgaver på kontoret, organisasjonsutviklere som kan være i bhg og feks jobbe med hms over tid. Så synes jeg også at eldre bygg bør bli rustet opp. Prioritere at bhger har skikkelige arbeidsrom...

Rikke: Tid til ubunden tid. Det sier jo det meste. Og jeg kjenner meg igjen i det.Den tiden vi har er altfor lite, og må ofte vike for å være på avdeling, eller hjelpe en annen avdeling. Lurer litt på hvor det ender jeg og. Leste akkurat at en del av IKT satsingen er fordi man holder på å lage et eget digitalt kartleggingsverktøy.

Jeanette: Ja, ja, ja! Alle kan jo så mye- men får ikke gjort alt. Det sliter på samvittighet og yrkesfaglig integritet når man hele tiden føler man ikke strekker til. Disse papirene og malene sikrer jo ingenting, hvis man ikke har ressurser til å gjennomføre noe av det ?

Johanne: Takk for kommentar! Det høye sykefraværet... jeg lurer på hvorfor man ikke er interessert i å vite noe om hvorfor det er slik? Veldig enig i det med flere faggrupper også. Har mange ganger ønsket at jeg hadde en psykolog eller barneterapeut tilstede. Og høyere lønn- ja, det MÅ til for å beholde og rekruttere i yrket!

Heidi: Vikarer, eller aller helst flere ansatte i utgangspunktet hadde løst så mye i hverdagen. Det med HMS og alle andre oppgaver stjeler også mye tid fra de som er ansatt til å jobbe i barnehage, godt poeng. Det er fryktelig mange timer som går med til noe annet enn å være sammen med barna. Andre yrkesgrupper er jeg også veldig enig i!

Edderkopp Brannbil

Edderkopp Brannbil

Det er barnehager andre steder enn Oslo.

Edderkopp Brannbil: Ja, og det er nok mange av de som er mye bedre enn Oslobarnehagen!;)

Jeg må si meg så enig med resten av kommentarene og kaster meg på samme bølgen. Tid er det viktigste vi kan få mer av, og det får man bare gjennom økt bemanning.

Mer kartlegging hjelper ikke i det hele tatt, tvert om! Det spiser av den allerede begrensede tiden vi får sammen med barna. Hva skal man bruke resultatet av denne kartleggingen til? Kjenner jeg politikerne rett blir det nok lagt frem en plan basert på kartleggingen, og den skal alle følge enten det fungerer eller ikke.

Barnehagelærere går nå samme vei som resten av lærer-yrkene. Mer kartlegging og politisk detaljstyring av folk som har begrenset kunnskap om verdens flotteste, og viktigste, yrke.

Håvard Nafstad

Håvard Nafstad

Høyere grunnbemanning, flat struktur i personalet. Autonome ansatte som kan ta avgjørelser og ha ansvar. Utdanning i småbarnspsykologi til alle.

Vikar fra første dag

Høyere lønn til de ansatte, spesielt pedagogene slik at det blir mer atraktivt for flere å ta denne utdannelsen. De/Vi gjør tross alt en ekstremt viktig jobb! Ingen barnehage - færre i arbeid i resten av norges yrker

Mer penger til kursing og etterutdanning av pedagoger og assistenter i arbeid

Mer penger til de som trenger ekstra hjelp i form av spes.ped ekstra assistent osv

Dette er bare noe!!

Skriv en ny kommentar