hits

Dette ønsker du deg- vi betaler

2,240 000 kroner.

Over 2 millioner kroner...det er totalsummen på "Språkveilederen" og " TRAS fagbok "  til alle de 3200 barnehageansatte som nå har vært på et kurs pålagt av Oslobarnehagen.

Og, dette er ikke prisen på hele kurset- eller kompetansehevingen, totalt skal det brukes rundt 60 millioner.

Jeg håper Oslo kommune har fått kvantumsrabatt. Og alle de andre kommunene også ( over 90% av landets kommuner har kjøpt inn TRAS.) 

Ærlig talt, disse pengene har gått til en kommersiell aktør, som er bestilt inn fordi noen i kommunen mente det var det beste.

Og dere kan ikke vente.Hvorfor?  

Jeg aner ikke, jeg forstår det bare ikke. Er alternativet å bare vente?  Tror man at barnehageansatte ville surret hodeløse rundt hvis det ikke hadde blitt brukt så mye penger på dette?

Jeg har spurt og spurt om hvorfor vi skal ha denne kompetansehevingen, og om dette er en riktig prioritering av pengene?

Flere ganger har jeg fått svar som f.eks  "det er dere som har ønsket dere dette," og "førskolelærerne har behov for et systematisk kartleggingsverktøy."

-90% av førskolelærerne ønsket en observasjonsmetode ( Fra TRAS )

 Bak denne setningen gjemmer det seg andre tall. Se her:

-For fjorten år siden ble det gjennomført en spørreundersøkelse av TRAS- gruppen.

-272 førskolelærere svarte (30,6% av de spurte, valgte å svare) 

-90% av disse oppga at de ikke brukte noe systematisk kartleggingsverktøy. 

Altså ;

I år 2000 svarte 244 førskolelærere at de per da ikke brukte noe kartleggingsmateriell.

Kan virkelig så mange av landets kommuner ha valgt å legge millioner på TRAS, med disse tallene som " grunnlag ?"Kompetansehevingen inneholder noen gode momenter- en slags repetisjon av pensum for barnehagelærere, grunnleggende språkkunnskap og et innblikk i spesialpedagogikk. Og det kan være fint det.

Men verdt millioner for barnehagesektoren, er det virkelig det?

TRAS er  heller ikke en observasjons-metode (som det oppgis at de 90% ønsket seg,) det er et kartleggingsverktøy. Hoveddelen, den som foreldre får se, er et skjema hvor du markerer med tusj om barnet "mester, mestrer delvis, eller mestrer ikke" basert på observasjon i samspill  med barnet. Samspillet er voksenstyrt, og den voksne vil gå inn i situasjonen med å "lete etter noe."

 I tillegg er det fokus på bruken av det man kan kalle pedagogspørsmål.

Spørsmål som barnet vet at den voksne vet svaret på. 

Spørsmål som ikke er naturlig, og som den voksne leder barnet inn i. Spørsmål du ikke stiller ved å følge barnets verbale uttrykk, men som du stiller for å finne ut av noe. Hvor ligger barns rett til medvirkning her?

Ikke lur verken barnehageansatte eller foreldre til å tro at det er vi selv som har ropt på dette.

Alt i alt, hva i all verden er det som får barnehageansatte til å laminere spørsmål fra et kartleggingsskjema og henge det i en snor rundt halsen? 


( TRAS fagbok, 400 kr) 

Kunne dere ikke hørt på noen av oss, vi som er sammen med barna hver dag.

En av de utallige gangene vi har sagt at vi trenger flere voksne.

En av de gangene vi i frustrasjon nesten har grått oss til en vikar.

En av de gangene foreldre har reagert på at det er for lite voksne tilstede sammen med barna.

En av de titalls gangene i løpet av en dag barn roper etter en voksen.

Kunne dere ikke satt inn noen tiltak eller økonomiske midler der?

Hvorfor presses vi til å ta inn flere barn i barnegrupper, og å plassere toåringer over på "storebarn" samtidig som det brukes millioner på TRAS-kurs?

For noen uker siden var det stor oppstandelse da danske medier rapporterte om at pedagoger var sammen med 15 barn alene. 

Bare så det er helt klart, dette skjer i Norge også. Dette skjer ikke i ekstreme unntakstilstander. Dette skjer hver eneste dag i en barnehage i Norge. Det trenger dere ikke engang forske på.

Det skjer. 


 ( språkveileder, pris 300 kr) 

Det er ønskelig at alle barn skal kunne norsk før skolestart. 

Men at det kommer til å skje  ved hjelp av kompetansehevingen og innføringen av TRAS, det må vi snart erkjenne at ikke stemmer. Det kommer fortsatt til å være mulig å gå ut av barnehagen uten å kunne norsk. Til og med foredragsholder på TRAS -kurset sa seg enig i det.

Før var jeg ganske provosert. Etter å ha vært på kommunens kompetansehevings- kurs, er jeg bare trist.

Helt på slutten av kurset jeg var på i dag, så ble det nevnt at kritikk ikke var noe problem for TRAS-gruppen, men at det "må nok være slitsomt for Oslobarnehagen og andre med alt som blir skrevet på twitter, blogger og lignende."

Kan godt hende det. Men jeg håper man velger å se på dette innspillet som noe annet enn slitsomt.

Tenkt om man kunne tatt en ordentlig debatt på om det er hensiktsmessig å bruke så mye penger på noe som, for meg, fremstår som feil område av barnehagesektoren

Jeg er rimelig sikker på at 90% av dagens førskolelærere, eller barnehagelærere som vi nå heter, gjerne ville prioritert millionene annerledes. Endel foreldre ville nok også sett at pengene ble brukt på noe annet ? 

Fortell meg gjerne hva du tenker/ erfarer at det er behov for.

Er det et kartleggingsverktøy ?


- Eivor

Følg bloggen her 

35 kommentarer

Veldig bra skrevet!

Tone Færøvik

Tone Færøvik

Jeg ønsker at barnehagelærerne skal bruke tida si på samvær med barna mine, og ikke på kartlegging av språkferdigheter og intrikate visualiseringsteknikker. Vi har vel alle en viss forståelse av hvordan barna ligger an språkmessig, og trenger ikke TRAS for å få bedre innsikt i akkurat dét. Men vi trenger barnehagelærere som har tid til å ta barna på fanget og lese en bok, eller ta dem med ut i skogen og snakke med dem om alt som finnes der. For det er vel sånn språk læres? Vi fikk en presentasjon av TRAS på et foreldremøte nylig. For meg er det et mysterium at noen for alvor kan mene dette opplegget, der pedagogene skal bruke masse tid på å kartlegge språkferdighetene til barna, for så å tilgjengeliggjøre resultatet gjennom en sirlig fargelagt sirkelformet mønster, på noen som helst måte kan være en nyttig metode. Jeg ønsker ikke å bruke tida mi på å dekode disse fargelagte sirkelmønstrene. For det kommer til å ta massevis av tid! Da vil jeg heller bruke den tida på å være sammen med barnet mitt.

Som mor til barn i én barnehage, og vikar i en annen, er det helt klart for meg ihvertfall at jeg heller skulle ønske at pengene ble brukt på noe annet.

Tenk så mye språk barna hadde lært med flere voksne tilstede som faktisk har tid til å snakke med dem! Når de vil, så lenge de vil og uten stress.

Ja, TRAS sikkert et kjempeflott verktøy, men alt til sin tid?

Det der blir kanskje litt som å kjøpe seg en dyr bil uten at man har råd til å kjøpe dekkene for å kjøre med den.

Syns det har vært trist å følge utviklingen i barnehagen til datteren min siden hun begynte der.

Da var de godt bemannet, hadde godt tid og god plass.

Siden hun startet i 2010 har de fått flere barn uten flere voksne, og som følge av det dårligere tid pr barn og mindre plass.

Merker det godt på de som jobber der også, de er mer stressa og har mindre oversikt enn før.

Datteren min har mistet det gode og nære forholdet til de voksne hun er så glad i de siste par årene, og det er jo klart det. De har ikke tid til å pleie de nære relasjonene, selv om de gjør så godt de kan.

Det er så TRIST! Og helt uforståelig at man lar utviklingen gå i den retningen.

Håvard Løberg

Håvard Løberg

TRAS, er en av de største tidstyvene som er innført i norske barnehager. Med hvilken hjemmel kan noen pålegge barnehagelærerne å bruke dette kartleggingsverktøyet. Jeg har siden dette ble innført, protestert høylydt til bruk av dette skjemaet. Jo, for noen kan det være aktuelt å registrere barns språkferdigheter, men DET MÅ IKKE BRUKES PÅ ALLE BARN!! Jeg,som jobber i barnehage, bør ha tilegnet meg nok kunnskap til å handle om jeg oppdager et barn med alvorlige språkproblemer.Da kan kartleggingskjema muligens hjelpe meg. Men hvor blir det av resursene som kunne gjort meg i stand til å benytte meg av resultatene fra disse kartleggingskjemaene. Det følger aldri med ei krone fra stat eller kommune. Nei, dette skal gjøres på allerede innsparte budsjetter som ikke gir rom for noe annet enn å "passe" barn. Hvor lenge skal opprøret la vente på seg, hvor langt ned kan kvaliteten synke før foresatte tar affære. Hvor lenge gidder barnehagelærerne å være med på dette spareproduktet som norske barnehager holder på å bli!!

Miloslav Rozmara

Miloslav Rozmara

Godt skrevet, Eivor. Og ikke minst - et viktig bidrag til debatten. Stå på og ha en flott dag der ute i virkeligheten.

Så enig med deg! Da jeg jobbet som førskolelærer opplevde jeg også TRAS-verktøyet som en tidstyv! Den tiden det tok å kartlegge barn med normal språkutvikling, kunne jeg heller tenke meg å brukt på språkstimulering med de barna som trengte det! Det skulle absolutt ha vært flere voksne i barnehagene! Bra skrevet!

Karen: Tusen takk for at du leste!

Tone Færøvik: Ja, det er en del av "implementerings-prosessen" å ha TRAS som tema på foreldremøter og foreldresamtaler (samt avdellingsmøter og personalmøter.) Og, de som jobber i barnehagene må ta et ansvar selv. For man kan si nei, men det jobbes jo intensivt for å få alle til å bruke denne kartleggingen, og presset på å ta det i bruk blir jo stort når kommuner allerede har investert millioner på det. Som forelder så kan man si nei, altså ikke skrive under på samtykkeskjemaet. Og, som du sier- så kommer dette til å ta masse tid.

Takk for kommentar, og for at du leste :)

Marie: Enig, det er bare trist. I løpet av alle de årene jeg har jobbet i barnehage, så har det vært store endringer. Spesielt på den økonomiske og politiske delen av sektoren. Jeg vet ikke hvorfor man lar dette skje, men det bør snart stoppes.

Takk for at du leste:)

Håvard Løberg: Ingen kan pålegge noen å bruke dette, men det brukes mange omveier og formuleringer som nesten ikke gir de ansatte noen valg. Man tror hvertfall ikke at man har et valg.

Og ja, hvor blir det av barnehagelærerne? Hvor langt skal man strekke seg, og hvordan ser denne sagnomsuste kvaliteten ut i barnehagen..

Miloslav Rozmara: Tusen takk! Ha en fin dag selv :)

Interessant at et slikt språkopplæringsverktøy/-kartleggingsverktøy langt ifra klarer å skrive gramatisk korrekt på hjemmesiden der de orienterer om innholdet i verktøyet.. Det er jo en helt vill bruk av stor bokstav!

Det kan i enkelte tilfeller være behov for et kartleggingsverktøy som en hjelp til å se i system. Forøvrig bør en pedagog vite og vurdere selv når dette er et behov eller ei. Autonomien i yrket bør tillate at mennesker med fagkompetanse selv vurderer hva som passer for sin barnegruppe, og når det passer. Alt handler om balanse. En skal heller ikke forkaste alt fordi menneske med "høystatusmeninger" er i mot det. Vi må tenke sjæl.

følger og fan

følger og fan

Nok et strålende innlegg! Jeg følger interessert med på dine innlegg, og synes det er fantastisk at du viser et slikt engasjement og beskriver virkeligheten! Fortsett med det - og fortsett å ha dine meninger og si dem høyt! Stå på! Klem fra en gammel nabo fra gjøviken ;)

Bra skrevet, selv valgte jeg å ikke delta på dette kurset. Kunne ikke helt se hva jeg skulle få ut av det og valgte heller å tilbringe tid sammen med barna. Jeg var så heldig at jeg faktisk fikk ta det valget.

Mangel på voksne har det vært lenge og denne utfordringen må uten tvil adresseres! MEN å rakke ned på TRAS fordi pengene heller skulle vært brukt på å styrke bemanningen blir feil.

Når det gjelder TRAS,så er det så mye mer enn den snevre beskrivelsen over. Min oppfatning er også at flere av poengene er direkte feil (slik jeg tolker utsagnene), men det kan være fordi det er nytt.

Endringsledelse burde være et stort fokusområde ved innføring av dette og ledere bør gå foran som et godt eksempel og ta det imot med positivitet og åpne armer. Å være negativ offentlig, er ikke et godt grunnlag ved innføring i din barnehage. Dette kommer om du vil eller ikke.

For å unngå misforståelser: Jeg er HELT ENIG i at det er behov for flere voksne og ikke minst å heve status på det å jobbe i barnehage!

Jeg har tre barn i barnehagen, og får alltid dette skjemaet "slengt" på bordet under foreldresamtaler i barnehagen. Jeg stiller meg like undrende til det hver gang og tenker hva er vitsen? I mine øyner er dette bortkastet verdifull tid som barnehagelærene heller kunne brukt med barna. Jeg har aldri fått ett samtykkeskjema. Er det pålagt?

Forresten igjen veldig bra skrevet, morsomt og spennende å følge deg. Stå på videre! 😊

Hei kjenner meg godt igjen her,Stavanger kommune bruker Tras og har gjort dette siden jeg startet i 2008 ( da vi alle måtte på mmkurs for barna k visse årskull skulle farges og merkes for noe de kalte Stavanger prosjektet) penger ut vindu og ingen resultater foreligger ennå..men på toppen av innkjøp og ressurser på TRAS må vi også bruke ALLE MED som egentlig er et bedre system da de ser på de sosiale ferdighetene likeså som de språklige og iallfall for oss på småbarns avdeling er mer vesentlig men spørsmålene er da noe håpløse og ikke i takt med den daglige samtalen vi har på avdelingene :)

Godt skrevet.

Tras er et fint verktøy å bruke på de barna som trenger det, men ikke på hele barnegrupper. Jeg har opplevd at man ønsker tras ifbm henvisning til ppt o.l. og da er det greit.

Men å bruke det på alle, nei det trenger vi ikke. Og det som også bekymrer meg litt er at man vet at det er alle som bruker det, ikke bare førskolelærerne, men også assistenter, og har da disse nok kunnskap til dette? Det er selvsagt utrolig mange dyktige assistenter der ute.

Dette er vel et innlegg i diskusjonen om hvor vi vil med barnehagen. Ja, alle barn bør snakke norsk før de begynner på skolen, men da trenger man større voksentetthet, og ikke voksne som bruker mange timer på å sitte å krysse av på et skjema.

Elisabeth Bakken: Tusen takk for kommentar, og for at du leste! Det kuttes stadig stillinger i Ressursenheter, fagsentre og PPT, noe som gjør det ekstra utfordrende å virkelig hjelpe de barna som trenger det. Det krever mer av de som jobber i barnehagen, og en tidstyv som TRAS er i mine øyne ikke det de fleste barna trenger.

Leser: Takk for at du leste!

Usikker på hvem som har ansvaret for sidene deres på internett.

Pedagog: Takk for kommentar. Ja, autonomi! Vi har jo fortsatt metodefrihet, men jeg opplever at den ikke tas veldig på alvor av beslutningstagere innenfor barnehagen i disse dager. Viktig at vi i barnehagen fortsetter å stole på vår egen faglighet og kunnskap. Som du sier; vi må tenke sjæl.

følger og fan: Tusen takk for det! Ble jo selvfølgelig ganske nysgjerrig på hvem du er nå.. Men sender en klem tilbake samme hvem av mine gamle naboer du er :)

Gard: Takk for at du leste! De som jobber i private barnehager kunne velge selv, så antar du er en av de. Syns egentlig dette burde vært valgfritt for alle, da man selv vet best "hvor skoen trykker" i hverdagen sammen med barna.

Pedagog: Hei! Det er egentlig to diskusjoner, den ene går på hvor man skal bruke pengene innenfor barnehagesektoren/kommunen, og den andre på TRAS som et kartleggingsverktøy. TRAS er såklart mer enn beskrivelsen i innlegget, mye av det finner man i TRAS fagbok som jeg har linket til.

Tolkninger vil det alltid være. Men at det er nytt, det stemmer ikke. Jeg var på mitt første TRAS-kurs i 2003 (og var på mitt femte kurs nå i 2014.) Forskjellen er at det tidligere var et av mange verktøy man kunne velge å benytte seg av, mens det i dag er pålegg om å bruke dette. Hva mener du er direkte feil?

Jeg ser at du, som mange andre,setter likhetstegn mellom kritikk og å være negativ. Å utøve en profesjon uten et kritisk blikk er umulig for meg. Man verken kan eller bør ta imot alt med åpne armer. At noen er begeistret for TRAS og innføringen i barnehage, betyr ikke at alle andre må være det. Å jobbe med barn innebærer en yrkesetiske forpliktelse til å vurdere, reflektere og stille spørsmål vedrørende alt som kan ha innvirkning på barnas hverdag. Det er ikke det samme som å være negativ, det er helt nødvendig.

I det store og hele tror jeg kanskje vi er enige. For jeg liker kommentaren din! Å være engasjert og bry seg er absolutt å være deltagende. Og jeg tror kanskje at vi ved å ha nettopp slike diskusjoner som dette, får frem mye av fagligheten vår, og syngliggjør at vi ikke "bare surrer rundt eller sitter på benken hele dagen."

Takk for kommentar!

Mona: Oi, det er ganske alvorlig. Det er faktisk brudd på loven hvis du ikke har skrevet under på et samtykkeskjema. Ingen har lov til å å samle denne typen informasjon uten å innhente samtykke fra foreldrene ( og det må gjøres på forhånd)

Takk for at du leser!

katrine78: Kjenner til "Alle med," og der tar man for seg flere områder enn bare språket, og det er jo fint. Men som du sier, så er heller ikke dette er verktøy som fungerer optimalt. Noe av hovedutfordringen med slike skjemaer, er jo som du sier, at de ikke flyter naturlig inn i hverdagen med barna. takk for at du leste!

Line: Takk for kommentar, og for at du leste! Og ja, TRAS er et av mange verktøy man kan benytte seg av, og har selv opplevd at PPT o.l etterspør det. Det kan være nyttig, men som du skriver, så må man se det i sammenheng med hvorfor man bruker det. Og på hvem, og av hvem. Intensjonen bak innføringen av verktøy er alltid viktig å etterspørre, både hos seg selv og andre. Å bruke det på alle, vil ta enormt mye tid.

Og det vet vi at vi ikke har, ikke før vi får flere ansatte.
Gleder meg veldig over at du ser at dette innlegget også er en del av diskusjonen om hvor vi vil med barnehagen, for det er det!

Ha en god helg!

Hei. Jeg har brukt noe TRAS og da jeg kom til et spørsmål som handlet om barnet forteller vitser og jeg måtte skrive ... tja nei ikke hørt det... og alt annet var perfekt med det barnet mht språk. Det eneste som da bekymret foreldrene og som overskygget alt annet, var at jeg da ikke hadde fargeøegt dette med å kunne fortelle vitser. Selv kan jeg ikke en eneste vits men er fullt oppegående. Et idiotisk verktøy spør du meg, og mye viktigere med flere ansatte som har tid til å snakke med barna og tid og kunnskap mht til å observere.

Jeg er glad for at vi foreldre får velge om barna skal kartlegges eller ikke! Ikke vil jeg at barnehagen skal bruke tiden på det og ikke vil jeg ha TRAS sin beskrivelse om hvordan mine barn er. Sist, men ikke minst, jeg vil ikke at barnehagen samler inn denne informasjonen, den kan alltids komme på avveie.

Jeg ønsker meg ikke noe TRAS. Jeg ønsker meg flere ansatte og større voksentetthet.

Jeg ønsker meg mindre barnehager med færre barn på avdelingene.

Jeg ønsker at ingen toåring skal flyttes på en storbarnavdeling.

Jeg ønsker at noen alltid har tid til å holde i hånda, til å trøste de som gråter, til å gi jentene like mye oppmerksomhet som guttene.

Jeg ønsker at det er nok bemanning til å følge dattera mi som har slutta med bleie, på do når hun må det.

Bruk pengene på flere ansatte!

Hvis noen skal kurses, kan det heller være i å aldri bruke ordet "sånn" i steden for riktig ord. Og i å slutte å kommentere hvor fine jentene er når de har fått nye klær, men heller si "hyggelig å se deg". Å skåne jenter fra å tenke på utseendet sitt som 2åringer må være mye mer samfunnsøkonomisk lønnsomt (dårlig sevbilde koster) enn et språkverktøy som ingen vil ha.

Men fremfor alt, ingenting er så viktig som stabilt personale og nok folk på jobb.

Veronika: JA ! Takk for god kommentar. Spesielt det du sier om voksne som stadig kommenterer hvor fine jentene er... som gir komplimenter på utseendet ( og gjerne da til den ene som går med kjole) Det er ene helt annen debatt, men jeg skal jammen meg skrive en sak om det senere.
- Eivor

Jeg er folkehelseentusiast som følge av folkehelse- og ernæringsstudie. I tillegg har jeg tre små unger (som riktignok ikke går i barnehage, men som gjør det utrolige i Norge i dag; er hjemme), har studert barne- og ungdomsarbeiderfag og jobbet i flere ulike barnehager.

Jeg tror kartleggingsverktøy som dette kan være en styrke gitt at de er velutviklet, blir benyttet av pedagoger med kompetanse og ved behov. Samtidig tenker jeg at pedagoger har lang utdannelse bak seg, og dermed vil jeg anta at de fleste har svært god kompetanse som det er når det kommer til vurdering av språk. At det brukes så mye penger på TRAS høres helt hinsides ut. På samme måte som jeg syns det er vanvittig hvor mye penger som er brukt på å innføre EU-sand (som visstnok ikke en gang er pålagt - det er bare innsolgt av svært gode selgere??). Og andre eksempler på prioritering av sårt tiltrengte ressurser.

Tenk så mye folkehelse vi kunne fått av at pengene ble prioritert annerledes? Tenk om voksentettheten økte, i stedet for den motsatte utviklingen vi nå ser? Tenk om sunn og god mat som bidrar til å bygge sterke og friske barnekropper kunne blitt prioritert? Å bruke penger i barnehage og skole er en fantastisk investering i vår folkehelse, da tidlig intervensjon og sosial utjevning er to nøkkelbegrep når det kommer til folkehelsearbeid; å satse på de små i samfunnet er noe av det mest formåltjenlige vi som samfunn kan gjøre for å motvirke livsstilsrelaterte sykdommer. Når vi vet at psykiske lidelser, med depresjoner i hovedsetet, er estimert til å være verdens nest største utfordring innen 2020 - bør vi ikke gjøre alt vi kan for å motvirke dette? Bruke litt mer enn de omtrent 2 % vi nå bruker på forebyggende tiltak av helsekronene våre? Jeg er helt overbevist om at tilstrekkelig antall voksne er et nøkkeltiltak; å gå rundt med dårlige bemanningssituasjoner er tungt for barna, men gir også dårligere arbeidsmiljø som igjen fører til enda mer sykdom/fravær av voksne.

Jeg kunne skrevet i evigheter, for det engasjerer meg sånn. Syns bloggen din er helt fantastisk, og vil bare rose deg opp i skyene. Ditt engasjement og din kompetanse er inspirerende! :)

EventyrElin: Hei! Tusen takk for lang og konstruktiv kommentar. Det er slik jeg ofte føler det selv, at jeg kunne ha skrevet i evigheter om temaer innenfor barn, barnehage, barndom og oppvekst.

Jeg er veldig enig i det du skriver, og syns det er merkelig at det ikke er tatt mer tak i det WHO har estimert til å være en av de største utfordringene innen 2020. Altfor lite fokus på barn (og voksnes) psykososiale miljø, relasjoner og forebyggende tiltak mot psykiske lidelser.

Igjen, takk!! Kommentarer som dette inspirerer meg til å fortsette å skrive:)

Enig! Er vikar i barnehage selv og det er ikke kompetansen til pedagogisk leder som er problemet det er tiden, vi skal være fire stykker på tjue barn, noe som skal reduseres til tre etter sommeren (innsparinger). I løpet av uken har vi to timer med "førskolegruppe" der de som skal begynne på skolen har fokus på norsk, matematikk og andre teoretiske ting. Dette er jo helt klart alt for få timer, og det kommer ikke til å bli flere timer med tras, da trenger vi flere voksne på jobb.

Skriv en ny kommentar