hits

Bør ettåringen gå i barnehage?

Over halvparten av de barnehageansatte som ble spurt i en ny undersøkelse, har svart at de mener ettåringen ikke bør gå i barnehage. Halvparten i den samme undersøkelsen mener også at barn under tre år ikke bør være i barnehagen mer enn 4-6 timer per dag.

Og debatten er i gang. 

Istedenfor å diskutere hvorvidt en ettåring bør gå i barnehagen eller ikke, så tror jeg vi nå bør diskutere hva slags barnehage ettåringen sendes til.

Begynner ettåringen i en barnehage med ufaglært personale?

Begynner ettåringen i en barnehage som ligger i en kommune hvor økonomien er så dårlig at det ikke settes inn vikar før 14 dager?

Begynner ettåringen i en barnehage med tilpassede og romslige lokaler hvor det rett og slett er plass til å være 1 år gammel?

Begynner ettåringen i en barnehage med voksne som er gode omsorgspersoner?

Begynner ettåringen i en barnehage hvor de får lov til å være både ett, to og tre år gamle, eller flyttes de over sammen med fem og seksåringene så fort de fyller to år?

Begynner ettåringen i en barnehage hvor de får lov til å forholde seg til få andre, både voksne og barn? Eller er gjennomtrekken og flyten så stor at de må ta til "takke med den nærmeste" og hvor gråten til slutt ikke høres?

 

Hvorfor mener så mange (1200 barnehagelærere og 1300 barnehageansatte deltok i undersøkelsen) at ettåringen ikke bør gå i barnehage? Og at 4-6 timer er nok for de under tre år. 

Jeg tror det er fordi de vet.

De- og jeg, vi vet hvordan dagen egentlig ser ut i barnehagen. 

Det er aldri 3 voksne tilstede sammen med ettåringene hele dagen. 

Det var opptil 65 304 barn som i 2013 ikke hadde en barnehagelærer som pedagogisk ansvarlig, og over halvparten av ansatte i barnehage jobber i stillinger hvor de eneste formelle kravene er å ha fylt 18 år og ha godkjent politiattest.

Så godt som ingen studenter ved barnehagelærerstudiet blir vedtatt å være uskikket til å jobbe med barn. 

Det finnes ingen lov for hvor stort areal ettåringen ,eller noen av de andre barna, skal ha i barnehagen. 

De seneste årene er det blitt "vanlig praksis" at toåringer telles som et "stort barn." I kjølvannet av at seksåringene ble sendt på skolen forsvant 1-3år og 4-7gruppene, og treåringene ble den økonomiske brikken i midten som ofte kan gjøre utslaget for om kommunen eller bydelen kan "klare seg." 

Det er 409 færre barnehager nå enn i 2008, men 25 000 flere barn. Mange av disse er ettåringer. Det vil i praksis si at de har større barnegrupper og flere å forholde seg til enn tidligere. 

Regjeringen ønsker å kutte nye 825 millioner til kommunene, og begrunner med at de øker kontantstøtten med 1000 kr og at færre da velger barnehage. 

Realiteten- de nye tallene, sier derimot at det er flere som nå velger barnehage. Regjeringen sier de skal løse dette ved å snakke med kommunene. 


Velg hverdagen til ettåringen din med omhu.

Og føles det ikke rett med barnehage, så er det helt ok å vente til ettåringen nærmer seg to år.

Må du ut i arbeid, så må du kanskje det. Men det du må mest av alt; det er å forsikre deg om at ettåringen din har det bra de 7-9 timene barnet er sammen med  andre voksne enn deg selv. 

Noe av årsaken til at det kuttes stort i barnehagene år etter år er selvfølgelig at de fleste av de som er der ikke sier i fra selv.

Ettåringen din kan ikke gjøre noe med at det ikke er vikar i barnehagen

Ettåringen din kan ikke si noe om  at det var bedre før, når det var varm-mat istedenfor knekkebrød til lunsj.

Ettåringen din får ikke formidlet at det ikke har fått ny bleie på 7 timer.

Ettåringen din får ikke sagt noe til kunnskapministeren om at det ønsker seg en voksen å sitte på fanget til istedenfor et rop fra andre siden av rommer fra en voksen som allerede bærer på to andre gråtende ettåringer. 

Bør ettåringen gå i barnehage? 

Det er umulig å svare ja eller nei.

Spørsmålet er hvordan barnehagen og dens ansatte må være for å kunne gi ettåringen en hverdag som kan erstatte mor- far eller andre på en best mulig måte. 

- Eivor

 

Følg bloggen her

34 kommentarer

Veldig bra skrevet. Det er en skummel utvikling. Smertegrensa for kutt og nedskjæringer er nådd for lenge siden! Jeg er nettopp ferdig utdannet barnehagelærer og har et barn på ett år. Jeg må innrømme at jeg gruer meg litt til høsten. Jeg gruer meg litt til å begynne å jobbe, fordi jeg vet at jeg ikke har mulighet til å gi alle barna den oppmerksomheten og omsorgen de trenger. Og jeg gruer meg til å sende sønnen (da ett og et halvt) i barnehage. Fordi jeg vet hvordan det er.

Takk for dette innlegget! Du setter ord på alt det jeg selv har gått og tenkt på hele dette siste året på barnehagelærerutdanningen (og delvis skrevet bacheloren min om). Det faktum at ettåringene har inntatt barnehagen må nødvendigvis få konsekvenser og det bør så avgjort IKKE være ettåringene som tar denne konsekvensen!

Helt enig med deg i at saken ikke er barnehage eller ikke, men kvaliteten på barnehagen fysisk og innholdsmessig. Dessverre glemmes det bort og det blir en sort/hvitt-diskusjon som ikke er konstruktiv i det hele tatt.

Har selv skrevet om temaet i dag og har ventet på deg, for jeg regnet med at du også ville skrive om det.

Hvis du vil lese mitt innlegg, finner du det her:

http://lammelaartanker.wordpress.com/2014/05/15/barnehagen-skader-utviklingen-til-barnet-ditt/

Veronika: Helt enig. Det er gått langt over hva som er forsvarlig med tanke på økonomi og kutt i barnehagene. Som barnehagelærer er du heldigvis sikkert mer obs på hvilken barnehage du velger, og sannsynligvis bedre rustet til å stille spørsmål hvis du ikke er fornøyd. Men likevel, forstår godt at du gruer deg litt.

Lammelåret: Se der ja! Leste det nå, godt å vite at det er flere som reagerer. Et annet spørsmål er såklart hvorfor regjeringen oppfordrer til at foreldre skal velge barnehage for ettåringen, men samtidig justerer budsjettet ned og forventer at færre velger det?

Jørgen Brønseth

Jørgen Brønseth

Ettåringene har kommet i barnehagen for å bli. Jeg er overbevist om at barnehagen kan være et godt sted å være for de minste, men man er avhengig av å ha muligheten til å ta vare på hver enkelt. Har skrevet en del om dette her: https://oda.hio.no/jspui/handle/10642/1618

Jørgen Brønseth: Ja. Det kommer til å være ettåringer som følges og leveres i barnehagen hver dag samme hva slags barnehage det er. Men nå er det snart så det ikke er forsvarlig lenger. Hva skjer hvis alle de idealistiske barnehageansatte rundt omkring i landet slutter å jobbe overtid? Slutter å strekke seg liiiitt lenger og være alle de timene ekstra på jobb som de er pga dårlig samvittighet o.l?

Her fikk du satt ord på mange tanker. Jeg får stadig spørsmålet om ettåringer bør gå i barnehage eller ikke, om det er skadelig for dem... Og da svarer jeg at det avhenger mer av barnehagen og personalet enn noe annet. Raushet, kunnskap, nok personale og god tid til barna er det viktigste for meg. Da får jeg gjort det som er viktig; å være til for barna og skape en trygg og utviklende hverdag for barna :)

Denne artikkelen skal skrives ut og tas frem på neste avdelingsmøte. Så vi husker på hvor viktige vi er i møtet med barna! :)

Jeg priser meg i hvert fall lykkelig over at jeg har muligheten til å være hjemme sammen med min datter så lenge det føles riktig for oss :)

♥ Lizbethosnes.com

Linda Tellefsen

Linda Tellefsen

Hei. Kvalitetssikring er jo et nøkkelord her.. Jeg driver en småbarnsavdeling, 8 barn, personalet består av 1 førskolelærer (100%), 1 assistent (100%), 1 assistent (80%), 1 assistent(20%).

For å kunne drive bhg kreves det i form av bhg-loven både areal, faglært personale, et samarbeidsutvalg og foreldrerepresentanter m.m. Det innrapporteres til Kommunen/bhg etat 2 ganger i året og det er personalet, eier av bhg og ikke minst foreldrerepresentantene som utfører/ skriver under på bhg-tilsynsrapportene. Tilsynsrapportene er med på å kvalitetssikrer bhg.

Synes det er veldig bra at du tar opp denne saken, men det er viktig å ha alle, riktige opplysningene om hva som foregår, ikke bare skriv om den "dårlige bhg" men også om den "gode bhg", for det virker som om du mener at alle bhg er dårlige tilbud. For det er ufattelig mange 1 åringer som har det fantastisk godt i bhg! Jeg hadde ALDRI sendt 1 åringen min i bhg under slike omstendigheter som du beskriver. Men heldigvis vet jeg at ikke alle har det slik.......

Mvh Linda

Linda Tellefsen: Enig i det. Men akkurat nå, hvor det kuttes 825 millioner, så tror jeg ikke det er rett tid for å skrive om hvor godt alle klarer seg, og hvor fantastisk fint det er overalt- for det er det ikke. Og hovedpoenget mitt er ikke at det er slik alle steder, men at dette er ting foreldre og politikere bør diskutere og se på før man i det hele tatt kan snakke om hvorvidt ettåringene bør gå i barnehagen. De kommer til å gå i barnehage, det er det ikke tvil om, og da må vi se på hva som skal til for å gi de et godt nok tilbud. Og som du skriver, så kreves det da tydlig lovverk- noe det ikke er i dag. Det finnes norm for areal, ingen lov. Det finnes( som på de fleste andre områder når det gjelder barnehage) mulighet for dispensasjon og midlertidige tillatelser. Og faglært personale betyr 1 bhglærer pr. 18 barn/ 9 barn .. og da er det viktig at noen snart kan være tydelig på hvor gamle disse barna skal være..to eller tre år? Selv om det ikke burde være vanskelig å finne ut av når et barn er tre år, så er det ingen som vil svare. Har sendt brev til fylkesmannen i snart to år- og fortsatt ikke fått svar på det enkle spørsmålet. Det finnes mange gode barnehager, men det finnes også de som ikke er det.

Flott at dette temaet blir tatt opp. Er selv far til en gutt på 15 måneder, som skal begynne i barnehage i august. Tanken på å overlate ansvaret for det som betyr mest her i livet til "ukjente ", er rett og slett litt skremmende. Hva bør man sjekke ved valg av en barnehage? Som lekmann føler jeg meg rimelig usikker.

Lasse: Hei! Jeg skrev faktisk et innlegg tidligere i år om hva jeg tenker er lurt å sjekke ut: http://lodgelady.blogg.no/m_012014.html scroll litt ned, så finner du en liste over spørsmål du bør stille. Og dra på besøk til barnehagene som er aktuelle! Gå innom og snakk litt med personalet, kikk litt på lekeplassen, og se dere litt rundt. Lykke til :)

Lizbeth Osnes: Da er du heldig:) For mange så er det økonomiske forhold som gjør at man ikke kan velge i like stor grad. Kos deg med din datter så lenge du kan!

Anonym: Enig! Personale, personale, personale...med nok voksne får man også nok tid til barna slik at man kan skape en trygg og utviklende hverdag! :)

.. men er det en statlig anbefaling, altså? Hvor står det?

Det handler om økonomi, det er selvsagt billigere å ikke ta i bruk/bygge ut flere barnehageplasser, men heller gi kontantstøtte. Krf leker jo at det gir valgfrihet, noe som fordrer at foreldre ønsker å være hjemme, bare da er det "valgfrihet", riktignok for de lavt lønnede med liten tilknytning til arbeidslivet.

Temaet engasjerer meg, det merker du sikkert. Jeg har skrevet mye om disse kontantstøtte, foreldrepermisjon og likestilling og barnehagespørsmålene så lenge jeg har blogget.

Lammelåret: Ah, da skal jeg lese mer på siden din i morgen! Og svare. Tidligvakt kl.7, så logger av her nå.

Tiden med barna får du aldri tilbake.

Kanskje min lille historie kan inspirere til et godt valg i hverdagen?

http://garneng.com/den-gang-da-mor-var-hjemme/

1-åringene har ikke "kommet for å bli i barnehagen" i våre dager, de har vært leeenge i barnehagen, de! Før i verden hadde mange av dem vært der i mer enn 10 måneder når de rundet ett år... Det ble bygget barnehager med "baby - avdelinger" allerede på 50-tallet. Når jeg startet å jobbe i barnehage på 70-tallet var det mange av dem. Og fødselspermisjonen var på 18 uker. Avdelingen het "0-1,5 år". Og barna var fortsatt babyer, de sov flere ganger om dagen, de fikk melk på flaske og moset middagsmat i armkroken på en ansatt. Babyavdelingen lå ofte i 2.etasje i barnehagen, for det var ikke meningen at barna skulle ut og leke på lekeplassen. Det fikk de først når de var fylt 1,5 år. Men den gang var arbeidsdagen 8 timer - altså gikk man lengre vakter - og vikar ble satt inn fra dag 1. Det var lite møtevirksomhet og annet som stjal tid fra barna. Det var krav om barnepleierutdanning hos medarbeiderne i tillegg til førskolelærerutdanning hos avdelingslederen. Og det var enklere å få tak i utdannet personale. I en tid hvor det konstant krisemaksimeres på personalsiden, dyttes flere barn inn pr.voksen og Oslo kommune konkurranseutsetter og selger barnehagene sine er det ikke så rart at kvalifisert personale rømmer barnehagen! De siste årene har myndighetene kun sett på antall plasser. Og sett på hvor rimelig de klarer å få til hver enkelt plass. Når skal KVALITET bli et hedersord på kommunale tjenester igjen - istedetfor dagens LØNNSOMHET?

Som enslig mor har jeg en kommentar til at må man ut i arbeid så man kanskje det. Uten inntekt, ingen mat på bordet. Og man må jo bo et sted. Hvis man har en partner som har inntekt, så kan det jo gå, men alene er det vanskelig uten jobb. Og da må ettåringen i barnehagen.

Jeg jobber på småbarnsavdeling og ser hvordan utviklingen har vært. Jeg jobber i det jeg vil si er en fantastisk barnehage med engasjerte ansatte som virkelig er glad i barna, og vi gjør alt vi kan for at de skal ha det bra. Men det begynner å bli vanskelig! Da jeg begynte å jobbe på småbarn hadde vi 8 barn, så ble det 10, så ble det 14 , i år har vi vært 16 og fra høsten blir vi 20!! 20 små! Og lokalene har ikke blitt større... 12 av disse er nye 1 åringer. 5 er 2 åringer og 3 er 3 åringer. Jeg må ærlig innrømme at jeg er glad for at mine små er blitt så store at de slapp unna disse store gruppene. Selv om vi gjør alt i vår makt for at barna skal ha det bra, så er det veldig vanskelig for 5 voksne å tilfredsstille alle behovene til 20 små som trenger trygghet. 4 voksne er vi jo også veldig lite av tiden iløpet av en dag. Tidligvakten kan risikere å være alene med 10-12 unger fra 7-8 på morgenen og senvakten kan oppleve det samme på ettermiddagen. Vikarer skal nå kuttes, Vi mister to stillinger i barnehagen, men får flere unger. Det er trist. Men vi lover å gjøre alt vi kan for at barna skal få en så trygg og god hverdag som mulig.

Hei, Ser problemet med at 1 åringene kanskje er for små. Jeg har en gutt på 1,5 år som begynte i barnehage når han var 11 mnd. Hadde jeg og min kone hatt en økonomisk mulighet for at 1 av oss kunne vært hjemme hadde jeg ønsket det for mitt barn. Hadde det helt fantastisk i permisjonstiden min med han i 12 uker.

Om flere skal kutte en stilling i familien må det skje noe med samfunnet. Ja jeg var klar over ansvaret vi tok på oss med et barn, men det er ikke så godt tilrettelagt i våres lille Norske samfunnet. Hadde satt pris på om staten kunne prioritere de viktige i samfunnet slik som sykehjem, sykehus, barnehage og skole.

Miloslav Rozmara

Miloslav Rozmara

DEN GODE BARNEHAGEN, av Miloslav Rozmara

«Pappa, hvilken dag er det i dag?». Mia på 4 år spør sin far i det øyeblikk hun slår øynene opp etter en god natts søvn. «Det er tirsdag, lille venn». «flott», utbryter hun og hopper fornøyd ut av senga.

«Kommer Line og Ida tror du?». «Ja, det tror jeg» sier faren. «Kan jeg ha på meg fine klær». «Ta på deg de klærne der du», sier han og rydder unna nattpysjen. Etter at hun har fått på seg klærne, rusler de begge opp, finner frem matboksen, eplet, regntøyet og støvler - putter det i barnehagesekken.

«Er du klar?», spør faren. «Ja, la oss skynde oss», svarer hun. Deretter låser de døren og går hånd i hånd ned til garasjen, setter seg i bilen og kjører de to kilometrene til barnehagen.

Faren parkerer og begge rusler inn hvor de møter en av de voksne i døra. «Hei», sier den voksne til Mia. «Hei», svarer hun. «Hei, hei», sier noen av de barna som holder på med en lek i gangen. Deretter finner de plassen som har ei seng som buemerke. «Å, Line er kommet allerede». Knapt før faren har fått av henne utejakka, løper hans 4-åring avgårde.

Selv pusler han litt rundt, henger opp regntøyet, legger matboksen i matkurven og leter opp sin datter for å si adjø. Stopper og prater litt med en voksen som befinner seg i nærheten og finner 4-åringen på kjøkkenet hvor hun sammen med 4-5 andre barn har satt seg på kjøkkenbenken.

Sitter med ryggen mot vinduet og ivrig opptatt med å hjelpe ho Solveig med brøddeigen. «Ha det», sier faren. «Kos, pappa», roper hun. Kosen får hun, og han går ut av barnehagen. På plassen utenfor går han bort til kjøkkenvinduet, vinker og ser alle barna snur seg og vinker og ler. Fornøyd setter hans seg inn i bilen og kjører til jobben.

På vei til jobben får faren tid til å tenke. Tenke over hvor heldig og priviligert han er som har barnehageplass til sitt barn. Tenker på hvilken fin start på dagen de hadde. Jeg har en god og trygg barnehageplass for barnet mitt. En barnehage mitt barn lengter etter hver dag - til og med i helgene. Der finner hun vennen sine. Spesielt de to nabobarna, som hun kanskje ikke ville ha møtt på dagen ellers.

Kanskje den ene ville ha vært hos dagmamma`n, den andre hos bestemor på andre siden av byen dersom de ikke hadde hatt barnehageplass.

Trygt og godt møter hans datter sine venner og andre barn i et miljø som er til for dem.

Dette tenker han på, samtidig som han opplever hvilken trygghet han føler i forvissning over at hans barn ikke vil gråte og lengte etter seg, ønsker seg hjem eller har det vondt fordi noen er slemme mot henne.

Tankene hans begynner å kretse mot den nær forestående arbeidsdagen. Jobben som venter på han. Budsjettet han må få ferdig. Likevel sitter bildet fra kjøkkenet i barnehagen der. Bildet over alle de fornøyde barna, hans datter som smilende vinker og er innforstått med at pappa`n må avgårde til jobben.

Han vet at hun ikke kan ha det bedre - og ikke han heller.

Derfor sender han en takk til de som jobber i barnehagen. Hans barn stortrives i deres barnehage .

Og det er deres fortjeneste.

Miloslav Rozmara, sånn har jeg det med min gutt på snart tre år. Han begynte i bhg når han var ett år, en privat barnehage med fantastiske voksne som engasjerer seg. :)

Om noe er feil eller mangler så sier VI som foreldre ifra, ikke lemper ansvaret over på alle andre. Dette er en diskusjon som alltid går over i sort/hvitt der man er en dårlig forelder som velger jobb fremfor å holde barna hjemme til de er tre.. Har ikke barn like stor rett til å være sosiale med andre barn istedet for å henge i 2xu tightsen til mor som skal spise lavkarbo og jogge med barnevogn fordi det er så sunt. Hvor mange barn ser du sitte i vogn på kafe,kjøpesenter o.l fordi mor/far ser på dette som koselig? Så får barna kjeft fordi de gråter å ikke vil sitte fint i vogna..

For oss som bor på bygda er bhg mer enn en parkering av barn, her har vi skog,fjell og fjære som barnehagene bruker flittig.

Ikke alle bor i blokk i byen,kanskje dere som foreldre bør revurdere hvor dere velger å bo når dere får barn?

Så flott skrevet!

Du beskriver problematikken i barnehagedagen veldig bra. Nettopp at vi er aldri fullt bemannet. At 3 -4 personer skal tilfredsstille alle 12-14 småbarna er umulig. For vi er aldri 3-4 samtidig......!

Det er problematisk at foreldre ikke vet hva som skjer etter levering...... Kaoset... Støynivået.. Stresset.. Alle tlf etter vikarer... Fraværet av personal som er på møte..kjøkken...badet... Jeg tror mange foreldre tror dagene er rosenrøde. Hvorfor reagerer ikke foreldregeuppene på feks spespedmidler som vi nesten aldri får?? Vet de egentlig at det er kanskje en ufaglært 19åring som kan ha ansvar for et barn m spesielle behov? Som kan ta skade av å ikke få riktig tilpasset hverdag? Eller alle som får diagnoser altfor seint fordi ingen faglærte jobbet der og fikk d med seg? Eller de er hele tiden underbemannet så de legger ikke merke til om barna sliter? Jeg stemmer for et foreldreBRØL! Kom uanmeldt i barnehagen din kl 1130.. Kl 1030.. Kl 14.. Ja på tider du ikke bruker. Den idyliske vinkehistorien over her kan hende i andre bhger ender opp med avbrutt baking og heller bare "frilek" inne pga ikke vikar og ik nok folk t å kle på..

Og basebarnehager er et helt annet kapittel for barn.......

Selv om jeg på lang vei er enig i at barn ikke burde begynne i barnehage (ikke en gang en passende sådan) før de er nærmere halvannet/to år gamle, er realiteten sånn at mange barn faktisk er nødt til det. Det viktigste er som du sier at babyen (ja, jeg kaller en ettåring for baby) begynner i riktig barnehage.

Når alt dette er sagt vil jeg få lov til å kommentere hvor merkelig det er at denne diskusjonen raser i Norges land samtidig som staten kutter i tilskudd til barnehagen og øker kontantstøtta for å kompensere!

Tilfeldig?? Før var det det beste for babyen å begynne når han eller hun fylte 1 år, nå er det plutselig kjempeviktig å være hjemme til barnet er 2?

førskolelærer student og mamma til to

førskolelærer student og mamma til to

Jeg er enig med deg på mange punkter her, men det er klart at det også finnes noen avdelinger i barnehager rundt omkring hvor det faktisk fungerer. Jeg har praksisen min nå på en småbarnsavdeling som består av; 10 barn, 1 ped.leder (100%), en førskolelærer (80 %), en fagarbeider (60%), en fagarbeider (100%), 1 lærling (20% lærling og 80 % assistent), en videregående elev i praksis (10 %)og meg som student fra høgskolen. Dette betyr at de minimum er 3 voksne på jobb hver dag, og de prioriterer alltid vikar når det er sykdom på småbarnsavdelingen. som regel er de 4 på jobb, ofte 5 og noen ganger 6-7 voksne. Barna der har det veldig godt, og av min erfaring er det sjeldent utrygghet og gråt her. barna fra denne avdelingen har også hatt synlig lettere overganger til stor avd. enn ved andre barnehager jeg har vært borti. Jeg har en sønn som er ferdig i barnehagen om en måned og ei datter som blir 1 år i aug, og da begynner hun i en barnehage med ren 1 års avd. noe jeg gruer meg til, men også er spent på, da de har hatt veldig gode erfaringer med dette de siste to årene, og fokuserer mye på faste ansatte, altså trygge omsorgspersoner for de små. så jeg tror 1 åringene kan ha det godt i barnehagene hvis de er godt tilrettelagt. (begge disse er forresten kommunale barnehager, utrolig nok)

Miloslav Rozmara

Miloslav Rozmara

Det bør gå an å gjøre to ting samtidig. På den ene siden, som Eivor på så glimrende vis skriver, å rope et varsku om kutt i budsjetter, bemanningsreduksjoner, konsekvenser m.m. Min deltakelse i denne debatten handler om den andre siden. Det å snakke varmt om barnehagen ut fra et foreldreperspektiv. For hvis vi hele tiden fokuserer på det negative og snakker barnehagen ned, så får motstanderne av barnehager gode kort på handa, som igjen fører til enda færre ressurser.

Så la oss prøve på begge ting. Både å påvirke statlige og kommunale budsjetter, men også trygge foreldre på at barnehagen er bra for barnet deres.

Flott innlegg. Jeg er så drittlei at "gudoghvermann" setter seg på sin høye hest og gir foreldre som ikke har stort annet valg dårlig samvittighet. Jeg kjenner så mange foreldre som så gjerne skulle vært lenger hjemme med barna sine, men som rett og slett ikke har råd. Da får de gjerne slengt i trynet at "man bør ikke få barn før man kan gi de det de behøver, det er jo snakk om prioriteringer". Dette er jo forsåvidt helt sant, men av og til skjer det ting her i livet som ikke kan planlegges til minste detalj. Det vi må ha fokuset på er å kreve vår rett i forhold til bemanning, kompetanse og kvalitet i barnehagene. En ettåring kan ha en helt super hverdag i barnehagen HVIS forholdene er slik de skal og er ment å være.

Jeg er fantastisk fornøyd med barnehagen til sønnen min, og har følt at han har blitt ivaretatt fra dag 1. Men han er også en gutt som fra han var veldig liten har en sterk trang til å være selvstendig, og (misforstå meg rett) ikke vært så avhengige av oss som foreldre. Alle barn er ikke slik, langt fra alle barnehager er slik som vår, og da er det så viktig at vi ikke gir oss før vi er fornøyde. Både barn, foreldre og fagpersoner.

Vi har hatt 1,5 åring i barnehage. Å si at jeg angrer er kanskje sterkt, men jeg ville ikke valgt det samme igjen. Med seks nye unger som starter samtidig, deltidsstillinger, sykdom og vikarer for vikarene hjelper det lite om dekningen er i henhold til forskriftene. De små ungene er i en svært sårbar fase bl.a når det kommer til den viktige tilknytningen. Å satse på en trygg og god barnehagehverdag særlig for de aller minste er kanskje et av de viktigste folkehelsetiltakene samfunnet kan gjennomføre...

10 poeng til deg :D

Tusen tusen tusen takk til deg for dette inlegget! Hatt noen ganske heftige diskusjoner med barnefaren. Han har bestemt ment at alle barn må i bhg fra de er 1 år gamle. Jeg har både jobbet i bhg, og har barn fra før så jeg var ikke så lysten på det. Pga dette du skrev, har han nå skiftet mening, og det er jeg deg evig takknemlig for :D Tusen takk igjen, en mindre bekymring, HURRA!

Eva: Beklager veldig sent svar, oppdaget ikke kommentaren din før nå. Men takk, og hurra for at dere vurderer ordentlig hva som er best for deres ettåring :)

Skriv en ny kommentar