hits

Førstemann i mål

10.02.2014 - 22:59 11 kommentarer

Carl. I. Hagen sammenlignet barnehagen med skobutikker og matbutikker for en drøy uke siden.  

Det har forsåvidt jeg også gjort tidligere, men i et litt annet perspektiv.  Der han mener at varen og kvaliteten er den samme uavhengig av hvem som eier butikken, så har jeg pekt på at hele konseptet faller sammen hvis ingen er i nær kontakt med brukeren. 100 stk i ledelsen - med strategier, mål og planer- har ingenting å si hvis det bare sitter én i kassa.

Det vil bli lang kø.

Noen blir sinna, mange roper om å "tilkalle en til i kassa," noen blir utålmodige og urolige i kroppen, noen mister motet og går, og noen venter pliktoppfyllende på sin tur.

Er det slik jeg må snakke for å bli forstått av politikerne?

Er man virkelig nødt til å dra på med så, beklager uttrykket, idiotiske metaforer for at de skal se viktigheten av bemanningen i barnehagen?

Den siste tiden har det vært sterkt fokus på behovet for kompetanseheving for lærere og barnehagelærer, samt  viktigheten av å benytte seg av ny og tilgjengelig forskning. 

 Selv er jeg kraftig bekymret for endel politikeres åpenbare mangel på kunnskaper om barn og nyere forskning.

Jeg tror, helt uironisk, at mange av de trenger en form for kompetanseheving.

Uttalelser som "Naturligvis er det barnehager som også i dag lar barn leke med tall, ord, rim og bokstaver,"  gjør meg litt bekymret for kunnskapen og kompetansen på hva som foregår i barnehagen.

Har dere lest Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver? Tror dere vi som jobber der bare surrer kunnskapsløse rundt uten mål og mening? Tror dere alt er "på liksom? 

Og, det som ser ut til å være det store spørsmålet om dagen; Hva er kvalitet i barnehagen?

Kunnskapsminister T. Røe Isaksen har uttalt at denne regjeringen vil bruke de fire neste årene på å satse tungt på kvalitet i barnehagene, og at det viktigste med å sikre kvalitet i barnehagen er å sikre at barnehagen har tilstrekkelig med barnehagelærere og ansatte med annen relevant kompetanse.

Dette er i tråd med hva nyere forskning på kvalitet i barnehagen har kommet frem til, for eksempel i Øie-utvalget`s "Barnets beste"-rapport.

I St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen fremheves også betydningen av gruppestørrelser:

Så langt er vi enige.

Det ser ut til at utfordringene oppstår når det skal ned på kommunalt nivå, og at det bryter sammen når det til slutt kommer ned til oss som skal utøve profesjonen vår i barnehagen, hver dag- sammen med barna- for barna. 

Bergen kommune har for eksempel bestemt at alle barn skal kartlegges med Tras fra de er 2år, og bryter dermed med barnehagelærernes metodefrihet.

Oslo kommune har prosjekt Oslobarnehagen; styrket kvalitet og læringsarena.

I prosjekt Oslobarnehagen kan vi lese at; kunnskap om innhold og kvalitet i barnehagene er mangelfull, lokalt og nasjonalt og at  det er behov for flere og riktigere kvalitetsindikatorer.

Er det? Hvorfor har man mål om å styrke noe man har mangelfull kunnskap om? Skal dere lete helt til dere finner noe som passer dere?

Det finnes faktisk en hel del forskning på dette. 

Vet dere ikke at det finnes en rapport fra 2013 som har tatt for seg 39 referanser fordelt på 29 studier som behandler strukturell kvalitet, prosesskvalitet, innholdkvalitet og resultatkvalitet?

Der  har man gjennomgått skandinavisk forskning på kvalitet i barnehagen, og rapporten har tydelige konklusjoner samt mange indikasjoner på hva kvalitet i barnehagen er. Det pussige er at de stemmer overens med mange av politikernes egne dokumenter, både på nasjonalt og kommunalt nivå.

Samlet sett peker forskningen om kvalitet i skandinaviske barnehager på noen helt konkrete forhold som f.eks. viktigheten av fastlagte rammer for antall voksne pr.barn.

Tid er nøkkelordet for kvalitet, på alle områder. Både mer tid og overskudd til enkeltbarnet og de små gruppene man roper om at vi bør ha.

I samme rapport står det at hvordan man øker kvaliteten av barnehagen som læringsarena ikke er undersøkt i særlig stort omfang, hvilket er interessant når man ser i hvor stor grad det er fokus på dette  i Norge.

For likevel velger da noen politikere ut nettopp dette som mål, altså å styrke barnehagen som læringsarena- og å jobbe for å få inn flere læringsmål for barna.

 I Oslo har byrådet kommet med en bystyremelding hvor de ønsker å utarbeide et digitalt kartleggingsverktøy fra 3-årsalder. I tillegg ønskes det å ta initiativ til endringer i  barnehageloven slik at det blir mulig å sette opp tydelige mål for hva hva barna skal lære i barnehagen.

Ikke et ord om å rekruttere flere barnehagelærere, eller tiltak for å beholde de som er i yrket.  Ikke et ord om å øke ressurser til spesialpedagogisk hjelp for barn som har behov for det.  Ikke et ord om viktigheten av stabilitet og voksentetthet i lys av satsingen på kvalitet.

Det de har sørget for å få med i bystyremeldingen er at det  er avgjørende at den enkelte barnehageansatte, lærer ,pedagogiske leder eller rektor er villig til å gjøre det lille ekstra som enkelte ganger kreves for å sikre god og helhetlig oppfølging av et barn.

Byrådet i Oslo har allerede innført endel oslostandarder og skriver at "Slike standarder angir forpliktende føringer for hvordan innsatsen ovenfor et barn skal organiseres. På bakgrunn av  disse erfaringene vil byrådet vurdere flere forpliktende standarder."

Hvilke erfaringer? At standarder gir føringer?

Jeg tror mange politikere sliter litt med å ha oversikt over alle papirene.

Det kan jeg godt forstå, mange lærere og ansatte i barnehagen sliter med det samme om dagen.

Med for mange mål, for mange strategier, for mange standarder, for mange rapporter og for mange ord, så blir det til slutt vanskelig å ha helt oversikt.

Hvor ofte reflekterer dere rundt deres pedagogiske grunnsyn? Hva er egentlig deres syn på barn og barndom ?  Dere snakker om hva som er nyttig for samfunnet i et økonomisk perspektiv, om fremtiden.

Å finne ut hvor mye vi kan klare å lære barna- og å lære de det så raskt som mulig ser ut til å være en rådende diskurs blant mange politikere og innad i endel kommuner.

Hei, disse barna dere snakker om- de er samfunnet, de er fremtiden.

Jeg blir nærmest forbannet når jeg ser hvordan noen av dere hyller økonomer og NHO helt ukritisk på sosiale medier.

At store organisasjoner bruker penger og ressurser på bestemte tema, kan ha en stor påvirkningskraft på hva som faktisk skjer i barnehagene. Dette bør vi som jobber i barnehagen  bli mer klar over og ta stilling til. Slike diskursive strømninger vil nemlig nå oss, og barna.Jeg ser for meg at det foregår ca. sånn her:  En politiker er på kurs, et foredrag eller et seminar og hører noe de syns er "spennende og interessant."  De tar det med seg tilbake og gjør rede for sine nye ideér for en gruppe andre politikere som helt ukritisk henger seg på den samme tanken.

Ofte er det besparelser inne i bildet, eller noe som kan føre til et konkret måltall, noe man kan vise til i etterkant.   

Forslaget blir vedtatt, og man glemmer å ta hensyn til all forskning som ikke støtter opp om det politikerne som var på kurs fant interessant og spennende. Det brukes penger og ressurser på å lage standarder og føringer, og det kommer ut som et ferdig dokument ned  til barnehagelæreren som ikke føler noe som helst eierskap til dokumentet og opplever mistillit til egen profesjon og kompetanse.

Hvem skal få definere kvalitet i barnehagen?  Skal barna få være med, slik de har lovfestet rett til? Skal de som jobber i barnehagen eller foreldrene få være med? Regjeringen? Den enkelte kommune?

Skal vi kanskje bare gå for definisjonen jeg fikk av en politiker her om dagen; Kvalitet kan være så mangt.


Jeg tror vi trenger en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn ser på barnet. Hva ønsker vi for barna "våre"? 

Tenk på den ene voksne, den ene læreren eller omsorgspersonen du har møtt underveis i oppveksten som gav deg en spesiell følelse.

Den voksne i barnehagen som så deg, den læreren som tok seg ekstra tid til deg, den helsesøsteren som hjalp deg når du hadde det vanskelig, den du ikke kan tenke på uten å smile. Den du får litt vondt i hjertet av å huske - den du fortsatt kan kjenne på kroppen at var viktig for deg i din oppvekst. 

Den følelsen må alle som omgås barn søke etter å gi dagens barn og unge.

Vi kan ikke standarisere barndommen.

Inntil endel av politikerne har hevet sin kompetanse og reflektert litt rundt sitt grunnsyn på barn, stiller jeg meg mellom de og barna. Dere får ikke lov. Dere må stoppe opp nå.

Barnas drømmer, fremtid og muligheter ligger rett foran føttene deres. 

Trå varsomt. 

- Eivor

 http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2013/Kunnskap%20om%20kvalitet%20i%20barnehager%20(2).pdf?epslanguage=no

11 kommentarer

Sigmund

11.02.2014 kl.01:15

Takk - for at du tar deg tid og bruker mot til å være blant de få som virkelig fronter disse sakene. Det koster antakelig en hel del, men jeg tipper du "ikke har hjerte til noe annet".

Og slike samvittighetsfulle pedagoger som du baner veien og viser eksempel for noen tusen andre. Noen tusen andre som står for mye av det samme, men trenger hjelp til å sette ord på det og/eller stå fram.

Det er gledelig at du og noen til fortsetter å kjempe en av de viktigste kampene for barn i Norge - på tross av politikere og forretningsfagpersoner som ser ut til å ville bruke det klassiske maktgrepet "å tie saken i hjel". Det er jamen ikke mye de svarer eller vil ta kritikk innover seg. Og nettopp inkompetansen, som du er inne på at noen av politikerne "besitter", gjør det jo også greit for dem å slippe å ta debatten "for" offentlig.

Jeg så at det var et par artikler om temaet på nrk.no i dag, men jeg håper at disse kartleggings- og måleregimesakene, barnesyn m.m. blir løftet enda mer fram og opp. Til en skikkelig oppvask. Dagsnytt atten, Debatten, Aktuelt og nyhetssendinger. Dette fortjener å bli dekket på TV og radio i stort monn og over lengre tid - ikke bare i aviser og på nettet.

Og til alle som er innom og leser her - og i tillegg ønsker å sette seg litt ekstra inn i hva "alt dette" dreier seg om: Boka "Mestrer, mestrer ikke" av Pettersvold og Østrem, Res Publica forlag, er knakende god. Anbefales sterkt de som ikke har lest den. Blir "aldri" ferdig med å anbefale den boka ... Burde nesten også vært pensum for alle skole- og oppvekstpolitikere :p

Hilsen fra Sigmund, barne- og ungdomsarbeider

Rasmus-Robson Ferreira DaSilva Skartveit

11.02.2014 kl.05:42

Kl er 05:35 å eg er oppe med verdens finaste Jenta. Mi datter som er 2 uker gamale. Mad, stell og kos har hu fått/får.To viktigt ord for meg som kan beskriva alle dei 3 tinga som betyr så møje for meg ligge i månge av teksta dine. Å bli SITT OG HØYRT.

Eg blir så varme i hjerta Eivor.

Du kjemme for våre barn og tørr stå for deiras rett. Lere møje av innlega dine å delle dei med god samvitighet.

Stå på å lykke te.

Joakim Vinnes

13.02.2014 kl.16:58

Igjen, mektig imponert over ditt engasjement og din kapasititet.

"Å finne ut hvor mye vi kan klare å lære barna- og å lære de det så raskt som mulig ser ut til å være en rådende diskurs blant mange politikere og innad i endel kommuner." Direkte skummel utvikling.

Anbafaler innspill i BT (fra des.) av Jan Ubøe ved NHH: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Pisa-rapporten-er-uten-interesse-3020529.html#.Uvzp1fl5Pos

Og for å svare på spørsmålet om idiotiske metaforer: det virker desverre slik.

Stine

13.02.2014 kl.18:42

Hei!

Bloggen din er helt fantastisk, du skriver om veldig viktige ting! Jeg har selv jobbet i barnehage i 3 år som assistent, og nå går jeg 2.året på førskolelærer.

Jeg bare lurte på noe. Det står at du er 30år og har jobbet som pedagogisk leder i 10 år? Var du da "bare" 20år når du ble pedagogisk leder? :)

Stå på Eivor, det du skriver er viktig - og bra du setter fokus på det!! Keep it up!

Eivor Evenrud

13.02.2014 kl.19:22

Stine: Bloggen er ikke helt oppdatert. Ser det står 30, men fyller faktisk 32 om noen uker:)

Eivor Evenrud

13.02.2014 kl.19:22

Joakim Vinnes: Tusen takk for kommentar. Skal sjekke ut kronikken med en gang:)

Andrine

05.03.2014 kl.13:08

Takk, Eivor! Du får virkelig sagt ord på det jeg føler her. Som Sigmund over her kommenterte, takk for at du tar deg tid til å skrive om barnesyn og barnehagen. Hilsen en snart nyutdanna førskolelærer som frykter denne kartleggingsutviklingen fra øvre hold!

Jon Larsen

02.06.2015 kl.15:10

Hvorfor har du ikke skrevet at du representerer partiet Rødt, og dermed er programforpliktet til å være uenig med Hagen? Den samme Hagen som var med å politianmelde din egen partileder Moxnes for brudd på taushetsplikten. Er ikke det litt uærlig av deg å fremstille saken som om du skriver som pedagogisk leder og ikke som politiker?

Aase

02.06.2015 kl.22:00

Jeg hørte en gang følgende hjertesukk fra en professor i reiseliv: "Alle tror de skjønner seg på reiseliv for alle har vært på ferie". Dette er nok også dekkende for skole og barnehage. Vi har alle gått der, og nesten alle har vi hatt barn i barnehagen og mener noe om hva som er bra. Bare så synd at så få skjønner at det faktisk er et fag å være barnehagelærer, at man sitter på kunnskap som gir grunnlag for noe annet enn synsing. Det ville aldri falt politikerne inn å vedta hvordan man skal armere broer, selv om de har kjørt over en hel haug av dem. Det ville vært bra om kompetansen til pedagoger ble sett på som like viktig som kompetansen til ingeniørene.... Stå på, vi andre får heie på fagligheten og oppfordre alle til å lytte til de som faktisk har kompetansen.

Eivor Evenrud

03.06.2015 kl.01:20

Jon Jeg har jobbet i barnehage siden 2001, og vært medlem i et politisk parti i 5mnd. Hvis du sjekker datoen for innlegget, så får du svar på ditt spørsmål.

16.09.2015 kl.21:57

Gleder med til du kommer inn i styre og stell i Oslo! Jeg krysset av på listen for deg. Stå på Eivor, vi trenger en som deg.

Skriv en ny kommentar