hits

Politisk plattform / Pedagogens plattform

08.10.2013 - 00:06 5 kommentarer

I kveld la  Høyre og Frp frem sin nye politiske plattform. Den inneholdt 8 satsingsområder, og barnehagesektoren var ikke et av dem.

 I den helhetlige utgaven av "Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet" har de ofret FIRE setninger til barnehage.  De har i tillegg kommet opp med endel punkter for hvilke planer de har for barnehagesektoren. 

 

Dette ønsker de å gjøre:    (med en pedagogs kommentarer i parentes.)

* Løfte kvaliteten i barnehagen.

( Vil det ikke være en ide å utarbeide de felles nasjonale indikatorene for kvalitet før man setter i gang med å løfte kvaliteten?   Hva kvalitet i barnehagen er har vi hatt mange runder på før, og det vil alltid være subjektivt. Hvem skal  si noe om hva kvalitet i barnehage er? Barn, foreldre og barnehageansatte MÅ tas med i utarbeidelsen av disse indikatorene hvis de skal ha noen verdi. ) 


* Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnehagefaglig kompetanse.

( Er det slik at førskolelærere/barnehagelærere ikke har nok kompetanse? Å styrke etter- og videreutdanning vil jo rette seg mot de som allerede har en utdannelse, i dette tilfellet barnehagelærere/førskolelærere. Hvis  det er slik at det er de uten barnehagefaglig kompetanse de her sikter til, så er i såfall  dette punktet også overflødig , da det inneholder og resulterer i nøyaktig det samme som neste punkt. Eller er det slik at dere ønsker å heve  kompetansen gjennom ulike kurs og seminarer for barnehageansatte generelt? Bestem dere.)


* Utdanne flere pedagoger.

( Her burde dere kanskje se litt mer på hva som har skjedd med alle de tusen pedagogene som har forsvunnet fra barnehagen. Hvorfor forsvinner de? Blir de nye vi utdanner værende lenger i yrket? Jeg tror man hadde gjort lurt i å fokusere mer på å bevare de førskolelærerne som allerede er  yrkesaktive i barnehagen.) 


* Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene 

( Ja, enig! Å bedrive tilsyn med egen virksomhet er ingen god løsning.)


* Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen, samt likestille regnskapsforskriftene for offentlige og private barnehager.

(Likebehandling av alle barnehager burde være en selvfølge, men dette er vanskelig med tanke på at de andre rammene rundt virksomheten ofte ikke er lik i offentlige og private barnehagen. Men kjør på, det er lov å prøve seg!) 


* Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide en felles nasjonal indikator for kvalitet.

( Hva med å gjøre ALL informasjon tilgjengelig for foreldrene? Felles nasjonal indikator for kvalitet ,se min kommentar til punkt 1. Jeg blir litt dårlig av å tenke på hvor mange møter og hvor mye penger som kommer til å slukes i arbeidet med  dette. Er det det vi trenger i barnehagesektoren?)


* Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.

( Dette vil nok forenkle hverdagen til noen foreldre, og gjøre at de kan komme seg raskere tilbake på jobb. Det er bra. I barnehagen vil det føre til en mye lenger periode med barn på tilvenning, og mer ustabile barnegrupper. Når vi har tilvenning av barn er det andre ting i planene som må vike. 2 opptak holder.)


* Innføre en bemanningsnorm innen 2020.

( Det svakeste punktet av alle i denne plattformen. Det tok 2mnd å si opp avtalen om bemanningsnorm i "min kommune," men vil ta 7 år å innføre.. Den går jeg ikke på!  Og vi blir allikevel ikke noe bedre stilt enn tidligere, da dette bare er en norm. En norm fører bare til løsninger og formuleringer de ansatte i barnehagen  kjenner altfor godt til fra før ; " hos oss praktiserer vi det slik at...," normen gir oss en pekepinn, men vi har valgt å ..." 

Vi trenger en LOV. Hvor mange voksne skal være sammen med hvor mange barn? Og NÅR er et barn 3 år?  Det siste spørsmålet der stilte jeg fylkesmannen i desember 2012, og han har fortsatt ikke svart på henvendelsen. Det er ikke vanskelig å finne ut når et barn fyller 3 år, men det er vanskelig å finne ut hvor man skal hente pengene fra til å dekke opp for  den pedagogiske bemanningen barna da har krav på. Dette er et punkt alle i barnehagesektoren berøres av, og jeg har tilgode å møte en ansatt som mener vi kan kutte ned på personalet. 

 

 

* Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte.

( Nok et svakt punkt i den politiske platformen. Disse tiltakene  er allerede nedfelt i forpliktende lovverk for barnehagesektoren, og er overflødig slik de fremstilles her.)


* Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg

(Mange kommuner er allerede godt i gang med barnehageutbyggingen, og jeg  forstår ikke helt hvor de vil med dette punktet. Er det private barnehageeiere og utbyggere de her frir til? Barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning har jo allerede mulighet til å etablere seg. Hvordan skal dette bli bedre, er det her snakk om penger? Jeg vil anta det. )

 

 Er det dette barnehagesektoren trenger?

 

- Eivor  

 

Les hele plattformen her http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf

5 kommentarer

Helene Harefrøken

08.10.2013 kl.06:00

Har faktisk veldig stor tro på de Blåblå både innenfor barnehagesegmentet og andre områder til det motsatte er bevist. Ser det er en del vage momenter, men vi får se hva som kommer ut etterhvert. Man må huske på hvor "kort tid" de har hatt på seg under forhandlingene.

Det er greit å vite at det er mer faglig tyngde og mindre dispensasjoner ute og går i det private enn i de kommunale. Og at kommunene har tilsyn med sine egne barnehager har vært et problem til nå.

Hilsen optimisten Helene

Leif Inge

08.10.2013 kl.09:38

Hei. Fin blogg. Dette er et viktig tema. Jeg aner en smule skepsis i din redegjørelse. Hva tror du om at KRF har signert intensjonsavtalen med regjeringspartiene? Kanskje er det grunn til å tro at KRF vil styrke og sikre barnehagesatsingen som et ledd i familiepolitikken? Spennende blogg innlegg av deg :)

Maria Kechagia

08.10.2013 kl.23:05

Når kommunenes prioritering er å spare penger, kan kvalitet i barnehagen komme ?i skygge?. Strukturelle kvalitetsmål, gruppestørrelse, personaltetthet kan påvirke kvaliteten i en stor grad. Å beholde og rekruttere dyktige ansatte i barnehagen må være jobb nummer én, men hvordan skal dette skje når de ikke får bra lønn, og når regjeringen ikke gir til yrket en høyere status?

Historisk sett har barnehagen i Norge hatt en uklar posisjon som en verken/eller institusjon mellom hjem og skole. Samfunnet har generelt hatt en oppfatning at ansatte i barnehage ?passer på barn? mens foreldrene jobber uten å ta på alvor det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen. Som pedagogisk leder i en kommunal barnehage tar jeg ofte i mot personer fra NAV som ikke er kvalifiserte i å jobbe med barn, men de får praksis i barnehager for å lære norsk. Det kan oppfattes som at staten synes at alle uansett utdanning eller erfaring kan jobbe med barn!

Førskolelærere og barnehagepersonalet erfarer ofte at samfunnet rundt dem ikke verdsetter innsatsen, og hvis personalet får problemer med å se på sitt eget arbeide som verdifullt, kan det i neste omgang gjøre at de investerer mindre energi i å møte barn som enkeltindivider.

Når førskolelæreren sliter hverdag for å gjennomføre sitt arbeid på grunn av ukvalifiserte ansatte, høy sykefravær, for mange barn og få voksne, mangel av spesialpedagogisk hjelp, ikke riktig fordelt grupper, dårlige vaskerutiner, mange administrative oppgaver, og i tillegg dårlig lønn, er det ikke så rart at hun gir opp og finner en annen jobb..

Lisa

13.10.2013 kl.01:24

Hei! Helt til å begynne med at denna siden er den feteste bloggen på hela blogg, uten tvil! Jeg vil bare si sorry at jeg ikkje har postet komentarer når jeg har vært å lest her før men nokon ganger så er jeg børe littegrann utslitt så ender man opp med å glemme det. I mine øyne er det nemlig sykt menga dume sender inn kommenterer. En gang fikk jeg nemlig selv frekje komenterer før da jeg hadde blogg. Det var utrolig vondt. Jeg håpper inderlig at du ikkje får noen dume komenterer og at du får veldig mange flere motiverende kommenterer. Fordi jeg ikke lenger har blogg tenkte jeg at jeg bare skulle sende en lenke til en quiz som jeg nettopp har deltatt på. Premmien er et gave kort. Jeg håper veldig mye at jeg vinner, men hellet med meg så håper jeg at du skal! Det hadde vært koselig om du prøvde den!

Anine gl

25.10.2013 kl.11:35

* Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide en felles nasjonal indikator for kvalitet.

Anbefaler å bruke ett program som heter "mykid" i barnehagen. Suverent for foreldre slik de får med seg alt om sitt eget barn, og barnehagen.

https://mykid.no/ :))

Skriv en ny kommentar